Onderzoeksproject LIFT

Het schrijven van teksten waarin informatie uit verschillende bronnen geïntegreerd dient te worden, de zogenaamde syntheseteksten, is een belangrijke vaardigheid in het wo en in het (professionele) leven in het algemeen. In het vwo is er echter weinig aandacht voor het schrijven van dit soort moeilijke teksten. Ook is er nauwelijks leermateriaal voor beschikbaar. Het doel van het LIFT project is daarom het ontwikkelen van een wetenschappelijk onderbouwde leermethode gericht op het schrijven van dit soort teksten. Deze leermethode zal een aantal werkwijzen combineren die in het schrijfonderzoek succesvol zijn gebleken om zo de schrijfprestaties van vwo-leerlingen vooruit te helpen.

Het LIFT project bestaat uit drie deelprojecten:

Nationale peiling

student-working-computer-21247956In 2016 zijn we begonnen met een grootschalige nationale peiling naar de huidige schrijfvaardigheid van Nederlandse leerlingen en studenten. Tijdens deze peiling verzamelden we informatie over de kwaliteit van de teksten die vwo-leerlingen en bachelorstudenten schrijven maar ook over hoe zij deze teksten schrijven. Op basis van die informatie creëren wij doorlopende schalen vanaf 4 vwo tot het tweede jaar van de academische bachelor waaraan leerlingen hun schrijfvaardigheidsniveau straks kunnen toetsen.

Meer info over de voortgang van de nationale peiling.

Interventiestudies

students-listening-to-teacher-class-whiteboard-30013227Na de nationale peiling volgen er interventiestudies. Binnen de interventiestudies zullen de effecten van verschillende typen feedback en instructie op de schrijfprestaties van vwo-leerlingen worden onderzocht om de leermethode zo effectief mogelijk te maken.

Modelling studie

cogs-machine-6606002In de modelling studie worden relaties tussen schrijfprocessen en de kwaliteit van de geschreven teksten onderzocht voor verschillende typen schrijvers. Met die inzichten kan het lesprogramma straks zo goed mogelijk toegespitst worden op elke individuele leerling.