LIFT project

Het schrijven van teksten waarin informatie uit verschillende bronnen geïntegreerd dient te worden, de zogenaamde syntheseteksten, is een belangrijke vaardigheid in het wo en in het (professionele) leven in het algemeen. In het vwo is er echter weinig aandacht voor het schrijven van dit soort moeilijke teksten. Ook is er nauwelijks leermateriaal voor beschikbaar. Het ontwikkelen van een wetenschappelijk onderbouwde leermethode gericht op het schrijven van dit soort teksten is dus van groot belang. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft daarom het onderzoeksproject LIFT. Verbetering van de prestaties van vwo-leerlingen op academische synthesetaken gefinancierd.

Lesprogramma

In dit project werkt een aantal experts op het gebied van schrijven en schrijfonderwijs samen met docenten aan het ontwikkelen en testen van een lesprogramma waarmee de schrijfprestaties van vwo-leerlingen verbeterd kunnen worden. Dit lesprogramma zal een aantal leermethoden combineren die in het schrijfonderzoek succesvol zijn gebleken om zo de schrijfprestaties van vwo-leerlingen vooruit te helpen. Dit houdt onder meer in dat leerlingen hun prestaties zullen kunnen relateren aan een nationale baseline aan de hand van tekst- en processchalen. Op die manier kunnen zij zien waar zij staan en op welke aspecten zij nog te winnen hebben.

Nationale peiling

Cruciaal voor zo’n baseline is dat die gebaseerd is op een valide nationale standaard. Daarom beginnen we het onderzoeksproject in 2016 met een grootschalige nationale peiling naar de huidige schrijfvaardigheid van Nederlandse leerlingen en studenten. Tijdens deze peiling verzamelen we informatie over de kwaliteit van de teksten die vwo-leerlingen en bachelorstudenten schrijven maar ook over hoe zij deze teksten schrijven. Op basis van die informatie creëren wij een doorlopende leerlijn vanaf 4 vwo tot het tweede jaar van de academische bachelor waaraan leerlingen hun schrijfvaardigheidsniveau kunnen toetsen. Welke scholen en opleiding meedoen aan deze peiling zie je hier.

Deelprojecten

In totaal bestaat het LIFT project uit drie deelprojecten, waarvan de nationale peiling in 2016 de eerste is. In de jaren na de nationale peiling volgen er nog interventiestudies en een modelling studie. Binnen de interventiestudies zullen de effecten van verschillende typen feedback en instructie op de schrijfprestaties van vwo-leerlingen worden onderzocht om het lesprogramma zo effectief mogelijk te maken. De modelling studie zal ons meer inzicht geven in de relatie tussen schrijfprocessen en schrijfproducten bij verschillende typen schrijvers zodat de onderdelen van het lesprogramma straks zo goed mogelijk toegespitst kunnen worden op elke individuele leerling.

Geef een reactie