Deelnemende scholen

In de periode april, mei en juni 2016 bezochten we 35 middelbare scholen voor een grootschalige nationale peiling naar de huidige schrijfvaardigheid van vwo-leerlingen. Deze peiling is een eerste en cruciale stap binnen het onderzoeksproject. De informatie uit deze peiling zal later als basis dienen voor het LIFT lesprogramma.

In totaal namen 537 vwo-leerlingen (bovenbouw) deel. Ze ruilden de lessen voor één dag in om vier syntheseteksten te schrijven. Wij verzamelden hierbij informatie over de kwaliteit van de teksten én over hoe deze teksten geschreven werden. Dit laatste doen we met behulp van het keystroke logging programma Inputlog.

In september, oktober en november 2016 volgt het tweede deel van de nationale peiling. Dan zijn de bachelorstudenten aan de beurt.

Hartelijk dank aan de schoolleiding, betrokken leerkrachten en leerlingen van volgende 35 deelnemende scholen!

LIFT project

Het schrijven van teksten waarin informatie uit verschillende bronnen geïntegreerd dient te worden, de zogenaamde syntheseteksten, is een belangrijke vaardigheid in het wo en in het (professionele) leven in het algemeen. In het vwo is er echter weinig aandacht voor het schrijven van dit soort moeilijke teksten. Ook is er nauwelijks leermateriaal voor beschikbaar. Het ontwikkelen van een wetenschappelijk onderbouwde leermethode gericht op het schrijven van dit soort teksten is dus van groot belang. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft daarom het onderzoeksproject LIFT. Verbetering van de prestaties van vwo-leerlingen op academische synthesetaken gefinancierd.

Lesprogramma

In dit project werkt een aantal experts op het gebied van schrijven en schrijfonderwijs samen met docenten aan het ontwikkelen en testen van een lesprogramma waarmee de schrijfprestaties van vwo-leerlingen verbeterd kunnen worden. Dit lesprogramma zal een aantal leermethoden combineren die in het schrijfonderzoek succesvol zijn gebleken om zo de schrijfprestaties van vwo-leerlingen vooruit te helpen. Dit houdt onder meer in dat leerlingen hun prestaties zullen kunnen relateren aan een nationale baseline aan de hand van tekst- en processchalen. Op die manier kunnen zij zien waar zij staan en op welke aspecten zij nog te winnen hebben.

Nationale peiling

Cruciaal voor zo’n baseline is dat die gebaseerd is op een valide nationale standaard. Daarom beginnen we het onderzoeksproject in 2016 met een grootschalige nationale peiling naar de huidige schrijfvaardigheid van Nederlandse leerlingen en studenten. Tijdens deze peiling verzamelen we informatie over de kwaliteit van de teksten die vwo-leerlingen en bachelorstudenten schrijven maar ook over hoe zij deze teksten schrijven. Op basis van die informatie creëren wij een doorlopende leerlijn vanaf 4 vwo tot het tweede jaar van de academische bachelor waaraan leerlingen hun schrijfvaardigheidsniveau kunnen toetsen. Welke scholen en opleiding meedoen aan deze peiling zie je hier.

Deelprojecten

In totaal bestaat het LIFT project uit drie deelprojecten, waarvan de nationale peiling in 2016 de eerste is. In de jaren na de nationale peiling volgen er nog interventiestudies en een modelling studie. Binnen de interventiestudies zullen de effecten van verschillende typen feedback en instructie op de schrijfprestaties van vwo-leerlingen worden onderzocht om het lesprogramma zo effectief mogelijk te maken. De modelling studie zal ons meer inzicht geven in de relatie tussen schrijfprocessen en schrijfproducten bij verschillende typen schrijvers zodat de onderdelen van het lesprogramma straks zo goed mogelijk toegespitst kunnen worden op elke individuele leerling.

Registreren

Beste bachelorstudent,

Wil jij jouw schrijfvaardigheid eens op nationaal niveau vergelijken met die van andere bachelorstudenten? Wil je graag weten wat er goed is aan jouw teksten en wat er beter kan? Wil jij bioscoopbonnen verdienen en ook nog eens kans maken op een reischeque van Travelbird? Lees dan verder!

Nationale peiling naar schrijfvaardigheid

In het kader van ons onderzoek naar schrijfvaardigheid zijn we op zoek naar Nederlandstalige bachelorstudenten. We nodigen jou daarom graag uit om op één dag in september, oktober of november 2016 een aantal teksten te komen schrijven. Dit zal plaatsvinden op je eigen universiteit of een locatie in de buurt op een door jou gekozen moment. Bij deelname heb je twee mogelijkheden:

  1. Je schrijft twee teksten op een halve dag (kies voor een ochtendsessie van 09:30 tot 12:30 uur of een middagsessie van 13:00 tot 16:15 uur), je verdient dan één bioscoopbon van €10.
  2. Je schrijft vier teksten op een hele dag (van 09:30 tot 16:15 uur), je verdient twee bioscoopbonnen van €10.

Naast de bioscoopbonnen worden er onder de deelnemers ook nog eens 3 reischeques van Travelbird verloot (1 cheque van €200 en 2 cheques van €100). Tot slot kun je nog een leuk extraatje verdienen door je medestudenten over te halen om ook deel te nemen. Als jij naast jezelf nog 5 andere studenten kunt meenemen naar ons onderzoek verdien je €25. Neem je 10 andere studenten mee, dan verdien je €50! Stuur ons hiervoor, na je eigen aanmelding, een lijstje met de namen & e-mailadressen van deze studenten (info@liftwritingresearch.com) en zorg dat ook zij zich aanmelden. Als alle studenten van je lijstje daadwerkelijk hebben deelgenomen aan ons onderzoek ontvang jij het bijbehorende bedrag!

Na afloop van de peiling ontvang je een persoonlijk feedbackrapport waarmee je jouw schrijfprestaties kunt vergelijken met die van andere bachelorstudenten en waarin je de sterke en zwakke punten van je teksten terug kunt vinden.

Interesse?

Heb jij interesse om deel te nemen aan dit onderzoek? Registreer je dan voor deelname via volgend formulier https://uantwerpen.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_bjskDPNanSkQvhX. Na registratie ontvang je van ons een e-mail met meer informatie over de vervolgstappen. Je zal dan de kans krijgen om je in te schrijven voor een datum en locatie.

De kleine lettertjes

Voor alle duidelijkheid:

– De teksten die je schrijft worden in het onderzoek anoniem verwerkt. Je persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt voor het toesturen van het persoonlijke feedbackrapport.

– Aan je deelname hangt op geen enkele manier een beoordeling vast die invloed heeft op je cijfers. Je docenten zullen je teksten ook niet te zien krijgen.

Heb je nog vragen, dan kun je contact opnemen met één van onze projectmedewerkers via info@liftwritingresearch.com.