Feedback (FTR1) – Toelichting 1 (50)

Afrikaanse dieren

In Afrika zijn er veel problemen tussen mens en dier. Leeuwen en andere roofdieren doden hun vee en rondtrekkende dieren zoals olifanten vernietigen hun landbouwgewassen. Maar hoewel de dieren voor veel mensen soms een probleem veroorzaken, is het ook een groot probleem dat de dieren langzamenhand steeds sneller verdwijnen.

In Afrika is het trofeejagen een grote bron van inkomsten. De overheid verkoopt jachtvergunningen om ”natuurbehoudsprojecten te financieren”, maar in werkelijkheid verdwijnt het geld direct in de zakken van corrupte ambtenaren of eigenaren van de privéreservaten. Na de dood van de bekende leeuw Cecil, eind 2015, door de Amerikaanse tandarts Walter Palmer, zijn er veel mensen in opstand gekomen tegen het trofeejagen. Ook Amerikaanse beroemdheden laten iets van zich horen.

De populatie wilde dieren in Afrika heeft te lijden onder stroperij, trofeejagers en het conflict met de lokale bevolking, zo blijkt uit enkele recente cijfers.

De meeste Afrikaanse wilde dieren bevinden zich buiten of aan de rand van beschermde reservaten. Ze delen hun territorium met de lokale bevolking. Wilde dieren vernietigen gewassen en doden vee. Dit leidt tot een verhoging van de conflicten tussen mens en dier. De lokale bevolking neemt het heft in eigen handen en doodt wilde dieren.

Stropen van wilde dieren is een grote bedreiging voor het voortbestaan van vele soorten. Met uitsterven bedreigde dieren worden afgeslacht door goed georganiseerde en zwaar bewapende bendes stropers. Ze gebruiken zware wapens om de dieren te doden én om zich te verdedigen tegen de patrouillerende rangers die de Afrikaanse natuur beschermen.

Bepaalde lichaamsdelen van de dieren worden verkocht voor hoge sommen geld. Vooral in Azië is er (een nog steeds groeiende) vraag naar producten van bedreigde dieren.

Kortom; Er zijn veel conflicten tussen mens en dier in Afrika. Vele dieren doden het vee en eten de landbouwgewassen. Intussen zijn veel dieren in Afrika een bedreigde diersoort, maar wordt er erg weinig aangedaan door de overheid. Er is veel corruptie, die de winst van jachtvergunningen gewoon in eigen zak steken.

Toelichting 4 kwaliteitsaspecten

1. Informatie

 • De kernideeën komen niet duidelijk naar voren of ontbreken.
  Bijvoorbeeld: Het is voor de lezer niet duidelijk wat trofeejagen is. Deze informatie ontbreekt in de tekst.
 • Er is belangrijke aanvullende informatie uit de bronnen die ontbreekt in de tekst.
  Bijvoorbeeld: Er is geen info over oplossingen voor het trofeejagen en het mens-dier conflict.
 • De informatie is grotendeels relevant. De elementen die minder relevant zijn, zijn niet storend voor het begrip.
  Bijvoorbeeld: Minder relevante info: “de dood van de bekende leeuw Cecil, eind 2015, door de Amerikaanse tandarts Walter Palmer”.
 • De tekst bevat geen foutieve informatie.

2. Integratie

 • Integratie van de bronnen is heel zwak.
 • De tekst heeft geen duidelijk overkoepelend thema.
 • De informatie wordt bron per bron gepresenteerd.
 • Er worden geen verbanden gelegd tussen de verschillende bronnen.
 • Niet alle bronnen zijn geïntegreerd in de tekst.
  Bijvoorbeeld: Tabel met cijfermateriaal over de bedreigde dieren is niet verwerkt in de tekst.

3. Samenhang

 • Zowel de inhoudelijke samenhang (coherentie) als de vormelijke samenhang (cohesie) zijn heel zwak.
 • De inhoudelijke samenhang is zoek, er is geen duidelijke redeneerlijn.
  Bijvoorbeeld: De informatie over het mens-dier conflict staat niet samen maar verspreid over verschillende alinea’s in de tekst.
 • De tekst is niet correct verdeeld in alinea’s.
  Bijvoorbeeld: Sommige alinea’s bestaan slechts uit 1 zin.
 • Er ontbreken ondersteunende cohesie-elementen.
  Bijvoorbeeld: Alle alinea’s volgen elkaar op als losstaande elementen; geen gebruik van woorden zoals “ten eerste”, “ook”, “tot slot”.
 • De inleiding is zwak.
  Bijvoorbeeld: Op basis van de inleiding heb je als lezer geen goed beeld van wat er verder in de tekst gaat volgen.
 • Het slot is zwak.
  Bijvoorbeeld: Het slot bevat veel herhaling. Er is geen echte conclusie.
 • De titel is zwak. De titel is heel vaag, te algemeen.

 

4. Taal

  • Weinig taalfouten. De taalfouten die er zijn, zijn niet storend.
   Bijvoorbeeld: “hun vee” (naar wie verwijst hun?), “de corruptie die de winst in eigen zak steekt”.
  • Zinsconstructie en woordgebruik zijn zwak. De tekst bevat grote stukken tekst die letterlijk uit de bronnen gekopieerd zijn. De schrijver heeft weinig in zijn/haar eigen woorden geformuleerd.
  • Stijl is ok. Maar dit heeft ook te maken met het feit dat een groot deel van de tekst rechtstreeks uit de bronnen komt.
  • Interpunctie is ok.

Klaar met het bekijken van deze toelichtingen? Ga verder met de volgende stappen van de feedback.