Feedback (FTA1) – Toelichting 2 (100)

Er zijn meerdere redenen waarom mensen op wilde dieren jagen. Zo verdienen stropers er hun brood mee, proberen boeren alleen maar hun vee te beschermen en jagen rijke Westers mensen voor de troffee om er mee te pronken.

Stropers stropen dieren om geld te verdienen, zij maken deel uit van misdaadnetwerken en pakken het professioneel aan. Zolang er vraag is naar de producten van dieren blijven stropers werken. Er zijn mensen die geloven dat bepaalde lichaamsdelen van dieren speciale medicinale krachten hebben, denk aan de hoorn van een neushoorn. Echter is dit helemaal niet waar en is dit puur bijgeloof. Daarnaast is de hoorn van een olifant van ivoor, een duur product om sieraden en beeldjes van te maken.

Naast stropers zorgen ook boeren voor de afslachting van dieren. Doordat mens en dier het territorium delen eten wilde dieren hun vee op en olifanten vernielen de gewassen. Om deze narigheden te voorkomen zijn enkele technieken bedacht. Denk aan beter veebeheer, dan worden de dieren alleen overdag buiten gelaten en staan ze ’s nachts binnen een omheining. Ook het trainen van Anatolische herders (die wegen tussen de 50 en 70 kg) om het vee te bewaken helpt. Hierdoor werd er door de wilde dieren 95% minder vee gedood en door de boeren 80% minder wilde dieren. Als laatste wordt de lokale bevolking ingezet bij het toerisme en het natuurbehoud om hun bewuster te laten worden over dieren en natuur.

Als laatste is er het trofeejagen. Door de regering van Afrikaanse landen worden er per jaar enkele jachtvergunningen verkocht aan rijke Westerse mensen voor het jagen op bedreigde diersoorten. Zelfs nadat de bekende leeuw Cecil werd neergeschoten is er nu, maanden later, nog steeds niks aan gedaan. Trofeejagen levert een hoop geld op voor de regering, zij zeggen dat het wordt uitgegeven aan natuurbehoud, de strijd tegen stropers en bijvoorbeeld scholen en waterputten. In werkelijkheid verdwijnt het geld direct in de zakken van corrupte ambtenaren of eigenaren van de privé-reservaten.

Alles bij elkaar verdwijnen er steeds meer wilde dieren in Afrika. Zo is in de aflgelopen 55 jaar het aantal olifanten van 1.3 miljoen naar 0,4 miljoen gedaald en het aantal zwarte neushoorns van 100 000 naar 3050 gedaald. Om dit niet verder te laten zakken moeten er maatregelen genomen worden, bekende mensen waaronder Leonardo DiCaprio, Nicole Kidman, en de Britse prinsen William en Harry voeren al campagne.

 

Toelichting 4 kwaliteitsaspecten

1. Informatie

 • De kerninformatie uit de bronnen is aanwezig in de tekst. De kernideeën worden bondig maar duidelijk en volledig omschreven.
  Bijvoorbeeld: De 3 bedreigingen voor wilde dieren worden genoemd en omschreven. Er is voldoende context om te begrijpen wat de problemen inhouden.
 • Er is belangrijke aanvullende informatie uit de bronnen die ontbreekt in de tekst.
  Bijvoorbeeld: De info over een oplossing voor 2 van de 3 problemen ontbreekt. Er wordt niks gezegd over het oplossen van de stroperij en het trofeejagen.
  Bijvoorbeeld: De oplossingen voor het mens-dier conflict worden wel duidelijk uitgelegd in de tekst.
 • De informatie is grotendeels relevant. De elementen die minder relevant zijn, zijn niet storend voor het begrip.
  Bijvoorbeeld: Minder relevante info: “de hoorn van een olifant is van ivoor, een duur product om sieraden en beeldjes van te maken”, “Anatolische herders (wegen tussen de 50 en 70 kg)”.
 • De informatie is grotendeels correct. De elementen die niet volledig correct zijn, zijn niet storend voor het begrip.
  Bijvoorbeeld: “Bekende mensen waaronder Leonardo DiCaprio, Nicole Kidman, en de Britse prinsen William en Harry voeren al campagne”: in de tekst wordt dit als algemeen besluit gepresenteerd, terwijl uit de bronteksten blijkt dat het gaat om een campagne tegen trofeejagen.

2. Integratie

 • Poging tot integratie van de bronnen.
 • De tekst heeft een overkoepelend thema.
  Bijvoorbeeld: Het overkoepelend thema wordt aangekondigd in de inleiding.
 • De tekst is eerder een samenvoeging van samenvattingen van de verschillende bronnen (dan een echte synthese). Maar er worden wel enkele verbanden tussen de bronnen gelegd.
 • Alle bronnen zijn verwerkt in de tekst.

3. Samenhang

 • Zowel de inhoudelijke samenhang (coherentie) als de vormelijke samenhang (cohesie) zijn redelijk goed.
 • De inhoudelijke samenhang is vrij goed, maar kan beter.
 • Er is een redeneerlijn waardoor de informatie in de tekst goed te volgen is.
 • Maar de overgangen tussen de alinea’s zijn soms vrij bruusk.
 • De alinea-indeling is correct.
 • Er worden ondersteunende cohesie-elementen gebruikt.
  Bijvoorbeeld: 
  naast … ook, ook, al laatste
 • De tekst heeft een inleiding. De inleiding is bondig. Ze kondigt het thema aan. Maar er ontbreekt wel info.
  Bijvoorbeeld: 
  De plaats ontbreekt, er wordt niet gezegd dat het om bedreigde dieren in Afrika gaat.
 • Het slot is goed.
 • Er ontbreekt een titel.

4. Taal

 • De tekst bevat een aantal taalfouten, al zijn ze niet heel storend.
  Bijvoorbeeld: Westers mensen, bewuster te laten worden
 • De zinsconstructie is ok.
 • Woordkeuze is ok, maar kan beter.
  Bijvoorbeeld: Herhaaldelijk gebruik van “denk aan”.
 • Stijl is ok.
 • Interpunctie is overwegend correct.

Klaar met het bekijken van deze toelichtingen? Ga verder met de volgende stappen van de feedback.