Feedback (FTA1) – Toelichting 2 (125)

Het lot van de Afrikaanse Wildlife

Steeds meer Afrikaanse wilde dieren worden bedreigd met uitsterven. Hieronder vallen uiteraard de olifant en de neushoorn met zijn waardevolle slagtanden, maar ook de giraffen, cheetas en leeuwen worden geschoten. De wilde Afrikaanse dieren worden op verschillende manieren bedreigd.

De dieren die met uitsterven worden bedreigd worden meestal geschoten voor hun waardevolle tanden, huid, kop, poten of zelfs het karkas zelf. Dit gebeurt meestal door (rijke) toeristen die op jachtvakantie gaan in Afrika. Dit wordt ook wel trofeejagen genoemd en is volkomen legaal. De jagers krijgen er namelijk een vergunning voor die is vrijgegeven door de overheid met het doel de ‘financiering van natuurbehoudsprojecten’. Het geld gaat echter niet naar de overheid, maar naar corrupte ambtenaren of eigenaren van privé-reservaten.

Bedreigde dieren in Afrika worden niet alleen door trofeejagen geschoten. Stroperij heeft ook een grote invloed. Hierbij is sprake van misdaadorganisaties die zware wapens en helikopters bezitten om zo de dieren te schieten en zich te kunnen beschermen tegen patrouillerende rangers die proberen de dieren juist te beschermen. De opbrengst van de dode dieren – denk bijvoorbeeld aan ivoren slagtanden, hoorns en vachten – wordt voor grote sommen geld verkocht.

De boosdoener bij het doden van bedreigde dieren zijn toch wel de lokale bewoners. Dit zijn meestal boeren die dichtbij de reservaten wonen. De wilde dieren wonen ook buiten of aan de rand van reservaten en moeten zich dus mengen met de lokale bevolking. De boeren beschikken over vee en gewassen die belangrijk zijn voor de inkomsten van de boeren. De wilde dieren hebben echter andere plannen en komen ’s nachts naar buiten om van het vee te eten. Wat er vervolgens gebeurt is dat de boeren wraak willen nemen en de wilde dieren doden, onder andere met giftige pesticiden die over koekarkassen worden gestrooid.

Er zijn al onderzoeken bezig om de conflicten tussen mens en dier terug te dringen door bijvoorbeeld beter veebeheer toe te passen. Ook tegen trofeejagen zijn al meerdere mensen in protest gegaan. Celebrities als Nicole Kidman, Leonardo DiCaprio en de Britse prinsen William en Harry voeren campagnes tegen het jagen en eisen dat de dieren als officieel bedreigd worden erkend. In dat geval wordt het verboden nog langer op die dieren te jagen. Tegen stroperij moet echter nog veel worden gedaan. Die mensen zijn moeilijker te pakken.

Toelichting 4 kwaliteitsaspecten

1. Informatie

 • De kerninformatie uit de bronnen is aanwezig in de tekst.
 • De kernideeën worden grotendeels bondig en duidelijk omschreven.
  Bijvoorbeeld: Zowel stroperij, trofeejagen als het mens-dierconflict worden toegelicht (wie, wat, hoe, waarom?).
 • De belangrijkste aanvullende informatie uit de bronnen is grotendeels aanwezig in de tekst. Enkele ideeën komen niet voldoende duidelijk naar voren in de tekst.
  Bijvoorbeeld: Oplossing voor stroperij komt niet concreet aan bod.
  Bijvoorbeeld: Oplossing voor mens-dier conflict wordt genoemd, maar niet concreet uitgewerkt met voorbeelden (wat houdt beter veebeheer in?).
 • Er is geen irrelevante info.
 • De informatie is grotendeels correct. De elementen die niet volledig correct zijn, zijn niet storend voor het begrip.
  Bijvoorbeeld: “de boosdoener bij het doden van bedreigde dieren zijn toch wel de lokale bewoners”: deze zin laat uitschijnen dat het mens-dier conflict de grootste oorzaak is van de bedreiging, maar dit wordt niet in de bronnen gezegd.

2. Integratie

 • De tekst heeft een overkoepelend thema.
  Bijvoorbeeld: Het overkoepelend thema wordt aangekondigd in de inleiding (dieren worden bedreigd op verschillende manieren) en dit wordt in de tekst uitgewerkt.
 • De informatie uit de bronnen is geïntegreerd in een tekst met een eigen structuur waarin de bronnen met elkaar in verband worden gebracht. De tekst bestaat niet uit een samenvoeging van samenvattingen van de verschillende bronnen.
  Bijvoorbeeld: In de laatste alinea worden de verschillende oplossingen samengebracht.
 • Er is één (moeilijk te integreren) bron die niet geïntegreerd wordt in de tekst.
  Bijvoorbeeld: Tabel met cijfermateriaal over de bedreigde dieren wordt niet verwerkt.

3. Samenhang

 • Inhoudelijke samenhang (coherentie) en vormelijke samenhang (cohesie) zijn vrij goed.
 • De inhoudelijke samenhang is goed, de tekst heeft een duidelijke redeneerlijn.
 • Er is een correcte alinea-indeling.
  Bijvoorbeeld: Elke alinea behandelt een subthema.
 • Er worden ondersteunende cohesie-elementen gebruikt.
  Bijvoorbeeld: niet alleen … ook, echter.
 • De inleiding zet de toon, maar kan specifieker, m.a.w. meer gericht op de inhoud die volgt.
 • Mooi slot. Sluit aan op wat er eerder in de tekst staat, zonder in herhaling te vallen.
  Bijvoorbeeld: De afsluitende alinea toont de mogelijke oplossingen voor de problemen die eerder in de tekst besproken werden.
 • Titel is vrij vaag.

4. Taal

 • Weinig taalfouten.
  Bijvoorbeeld: Enkele fouten: cheetas, trofeejagen (i.p.v. trofeejagers).
 • Zinsconstructie en woordgebruik zijn ok, maar kunnen beter. Sommige zinnen lezen stroef.
  Bijvoorbeeld: “De dieren hebben echter andere plannen en komen ’s nachts naar buiten om van het vee te eten.”, “Ook tegen trofeejagen zijn al meerdere mensen in protest gegaan.”
 • Stijl kan beter.
  Bijvoorbeeld: “Die mensen zijn moeilijker te pakken.”
 • Interpunctie is overwegend correct.

 

Klaar met het bekijken van deze toelichtingen? Ga verder met de volgende stappen van de feedback.