Feedback (FTA1) – Toelichting 2 (50)

1960 was een goede tijd voor de dieren op het Afrikaanse continent. Er leefden maar liefst: 1,3 miljoen olifanten, 100000 zwarte neushoorns, 200000 leeuwen, 300000 giraffen en 40000 cheetas. Als je dat vergelijkt met vandaag zie je dat er nog maar: 400000 olifanten, 3050 zwarte neushoorns, 15000 leeuwen, 80000 giraffen en 7000 cheetas zijn. Dit is zo te zien aanzienlijk verminderd. Dit komt door de stroperij.

Eind 2015 was Walter Palmer op een jachttripje gegaan en heeft de leeuw geschoten die de naam Cecil had. Hier was heel veel opspraak over gekomen. maar toch is er, enkele maanden later, nog steeds niks gebeurt aan de stroperij. heel wat Celebrities zijn in actie gekomen tegen stroperij, dit doen ze door bepaalde dieren als bedreigd erkent te laten worden, als de dieren als bedreigd worden erkent mogen ze niet meer ingevoerd worden en is het nut van stropen vergaan. Zolang er gestroopt wordt verminderd het aantal dieren en heb je kans op uitsterven, maar toch blijven de stropers doorgaan. De grootste oorzaak is waarschijnlijk de betaling die ze krijgen als ze bijvoorbeeld de slachttanden van een olifant doorverkopen als onder andere medicijnen.

Ook zijn de stropers niet het enige probleem voor de dieren. De inwoners die veel te maken krijgen met deze dieren zijn heel vaak boeren die hun vee laten grazen. Als je natuurlijk in de buurt zit van een reservaat heb je wel eens kans op een bezoekje van een leeuw of dergelijke. Een boer in Kenia had hetzelfde probleem. s’ nachts kwam er een groepje leeuwen langs zijn vee en hebben de leeuwen een paar koeien gedood omdat ze voedsel nodig hadden. s’ Ochtends kwam de familie langs en zagen ze de karkassen liggen op de grond. Ze hebben direct gif over de karkassen gegooid, wetend dat de leeuwen nog terug zouden komen om verder te eten. Hierdoor zijn een paar leeuwen het leven gelaten.

Er wordt nu aan een oplossing gewerkt voor de samenwerking tussen de inwoners en het Wildlife. Dit wil men bereiken door overeenkomsten te sluiten met de tijdstippen van het laten grazen van het vee en de tijd dat de wilde dieren jagen. Ook wil men honden trainen om het vee te beschermen tegen wilde dieren. Bovenal willen ze de inwoners betrekken bij het onderhoud van de natuur en het tourisme zodat ze zien hoe belangrijk de natuur en de wilde dieren zijn.

Toelichting 4 kwaliteitsaspecten

1. Informatie

 • Er ontbreken kernideeën uit de bronnen in deze tekst.
  Bijvoorbeeld: Het trofeejagen en de stroperij worden in deze tekst als één en hetzelfde probleem beschouwd. Je krijgt als lezer dus geen goed beeld van wat deze twee problemen inhouden.
  Bijvoorbeeld: Het mens-dier conflict wordt omschreven aan de hand van een voorbeeld in plaats van het probleem meer algemeen en helder te schetsen.
 • Er is belangrijke aanvullende informatie uit de bronnen die ontbreekt of die niet voldoende duidelijk verwerkt is in de tekst.
 • De tekst bevat irrelevante informatie.
  Bijvoorbeeld: De verhaaltjes over Cecil de leeuw die neergeschoten werd door Walter Palmer en de vergiftigde leeuwen in Kenia.
 • De tekst bevat foutieve informatie.
  Bijvoorbeeld: In de inleiding wordt de daling in verschillende populaties toegeschreven aan stroperij. Dit is echter niet de enige oorzaak.
  Bijvoorbeeld: Trofeejagen en stroperij worden in deze tekst behandeld als één en hetzelfde probleem.

2. Integratie

 • Integratie van de bronnen is zwak.
 • De tekst heeft geen duidelijk overkoepelend thema.
 • De informatie wordt grotendeels bron per bron gepresenteerd. Er worden weinig (goede) verbanden gelegd tussen de verschillende bronnen.
  Bijvoorbeeld: De schrijver heeft wel een poging gedaan om bronnen aan elkaar te koppelen, door de bronnen over stroperij en trofeejagen te groeperen. Maar de verbanden die gelegd zijn, zijn fout.

3. Samenhang

 • Zowel de inhoudelijke samenhang (coherentie) als de vormelijke samenhang (cohesie) zijn zwak.
 • De inhoudelijke samenhang is zoek, er is geen duidelijke redeneerlijn.
  Bijvoorbeeld: De inleiding lijkt aan te kondigen dat de tekst gaat over stroperij, terwijl een groot deel van de tekst gaat over trofeejagen en het mens-dier conflict.
 • De alinea-indeling is grotendeels correct, maar niet volledig.
  Bijvoorbeeld: De informatie over trofeejagen en stroperij staat door elkaar in dezelfde alinea.
 • Er worden weinig ondersteunende cohesie-elementen gebruikt.
 • Er is een inleiding, maar die is vrij vaag.
  Bijvoorbeeld: De inleiding begint goed met cijfers die de context schetsen, maar daarna wordt het thema van de tekst niet verduidelijkt.
 • Er is geen slot.
 • Er is geen titel.

 

4. Taal

 • Veel taalfouten (zowel spelling als grammatica).
  Bijvoorbeeld: tourisme, er is gebeurt, erkent worden, het nut is vergaan, ze willen de bewoners betrekken (wie zijn ze?).
 • Zinsconstructie en woordgebruik zijn zwak. De zinnen lezen stroef.
  Bijvoorbeeld: “eind 2015 was Walter Palmer op een jachttripje gegaan en heeft de leeuw geschoten die de naam Cecil had”.
 • Stijl is zwak.
  Bijvoorbeeld: “als je natuurlijk in de buurt zit van een reservaat heb je wel eens kans op een bezoekje van een leeuw”.

Klaar met het bekijken van deze toelichtingen? Ga verder met de volgende stappen van de feedback.