Feedback (FTA2) – Toelichting 2 (100)

Bedreigde dieren in Afrika

In Afrika leven veel bedreigde diersoorten. Na mate de jaren verstrijken sterven steeds meer soorten uit. Het probleem heeft verschillende oorzaken en zal dus niet zomaar opgelost zijn. Stroperij, trofeenjacht en het mens-dier conflict zorgen voor steeds minder wilde dieren in Afrika.

Trofeejagen is de enige legale vorm van jacht. Vooraf geselecteerde dieren mogen gedood worden waarna de overblijfselen meegnomen worden naar het land van herkomst van de jager. In sommige Afrikaanse landen worden jachgtvergunningen verkocht door de overheid. Deze zijn er niet op uit om de natuur en dieren te beschermen maar alleen om geld te verdienen. Veel van de jagers in Afrika zijn afkomstig van de VS, deze staat nogsteeds toe dat de overblijfselen dieren ingevoerd mogen worden. Desondanks is er protest in de VS om meer diersoorten als bedreigd op te geven en dus de lijst met dieren waarop gejaagd mag worden te verkorte.

Een andere oorzaak van het uitsterven van dieren is het mens-dier conflict. Hoewel het niet de bedoeling van de burgers is om de dieren te doden hebben ze geen andere optie. Dieren vallen het vee aan of vernietigen de gewassen waardoor ze hun levensbehoeftes niet krijgen en geen andere uitweg zien. Met de uitschakelings aanpak probeert natuurorganistaie WWF een beperkt aantal dieren te doden en met het geld extra voorziening voor de bevolking te regelen zoals waterputten. Andere oplossingen voor het conflict kunnen zijn om speciaal getrainde honden het vee te laten beschermen. Het vee alleen op bepaalde tijdstippen los te laten lopen of de lokale bevolking actief betrekken in het natuurbehoud en toerisme.

Stroperij word veroorzaakt door bijgeloof en armoede. Vaak zijn het geen individuele stropers maar bendes. Ze zijn allemaal met elkaar verbonden en stijden om het geld voor doorverkoop. Met uitsterven bedreigde diersoorten worden gedood voor bepaalde lichaamsdelen. Zo geloven ze in China dat de hoorn van een neus hoor bepaalde ziekten kan genezen. Dit is puur bijgloof want een neushoorn bestaat uit hetzelfde materiaal als je nagels. Het probleem zit diep geworteld, al bij de geloof van de bevolking.

Uitsterven van dieren in Afrika heeft vele oorzaken. Stroperij, geloof, armoede, trofeejacht en het mens-dier conflict. Deze aspecten zorgen samen voor het sterk achteruit gaan van de populatie van bedreigde diersoorten in Afrika.

Toelichting 4 kwaliteitsaspecten

1. Informatie

 • De kerninformatie uit de bronnen is aanwezig in de tekst. De kernideeën worden vrij duidelijk omschreven.
  Bijvoorbeeld: De 3 bedreigingen voor wilde dieren worden genoemd en omschreven. Er is voldoende context om te begrijpen wat de problemen inhouden.
 • De meeste belangrijke aanvullende informatie uit de bronnen is aanwezig in de tekst. Een deel van deze informatie is wel niet voldoende duidelijk verwerkt in de tekst.
  Bijvoorbeeld: De informatie over de oplossingen voor het mens-dier conflict zijn redelijk vaag, bv. “de lokale bevolking actief betrekken in het natuurbehoud en toerisme “: wat houdt dit in?
 • De informatie is grotendeels relevant. De elementen die minder relevant zijn, zijn niet storend voor het begrip.
  Bijvoorbeeld: Minder relevante info: “Dit is puur bijgloof want een neushoorn bestaat uit hetzelfde materiaal als je nagels.”
 • De informatie is correct.

2. Integratie

 • Poging tot integratie van de bronnen.
 • De tekst heeft een overkoepelend thema.
  Bijvoorbeeld: Het overkoepelend thema wordt aangekondigd in de inleiding.
 • De tekst is eerder een samenvoeging van samenvattingen van de verschillende bronnen (dan een echte synthese). Maar er worden wel enkele verbanden tussen de bronnen gelegd.
 • Er is één (moeilijk te integreren) bron die niet geïntegreerd wordt in de tekst.
  Bijvoorbeeld: Tabel met cijfermateriaal over de bedreigde dieren wordt niet verwerkt.

3. Samenhang

 • Zowel de inhoudelijke samenhang (coherentie) als de vormelijke samenhang (cohesie) zijn redelijk goed.
 • De inhoudelijke samenhang is vrij goed, maar kan beter.
 • Er is een redeneerlijn waardoor de informatie in de tekst goed te volgen is.
 • Maar de overgangen tussen de alinea’s zijn soms vrij bruusk.
 • De alinea-indeling is correct.
 • Er worden ondersteunende cohesie-elementen gebruikt, al is dit beperkt.
  Bijvoorbeeld: een andere oorzaak, hoewel.
 • De tekst heeft een inleiding. De inleiding is bondig. Ze kondigt het thema aan.
 • Het slot is vrij zwak. Het slot is algemeen en te beperkt.
  Bijvoorbeeld: In het slot wordt eigenlijk gewoon herhaald wat ook al in de inleiding staat.
 • De titel is zwak.

4. Taal

 • De tekst bevat een aantal taalfouten, voornamelijk slordigheden.
  Bijvoorbeeld: meegnomen, jachgtvergunningen, bijgloof, verkorte.
  Bijvoorbeeld: Westers mensen, bewuster te laten worden
 • De zinsconstructie en woordkeuze is ok, maar kunnen beter.
 • Stijl is ok.
 • Interpunctie is overwegend correct.

Klaar met het bekijken van deze toelichtingen? Ga verder met de volgende stappen van de feedback.