Feedback (FTA2) – Toelichting 1 (37,5)

De uitstevende bedrijgde diersoorten is al een lange tijd een belangrijk onderwerp. Wat je kan concluderen uit dit onderwerp is dat er verschillende problemen zijn tussen mens en dier. Dit komt omdat ze hun territorium delen met de lokale bevolking, de wilde dieren doden het vee, of vernietigen de gewassen. Deze voorbeelden lijden allemaal tot een conflict tussen mens en dier.

De oplossingen hiervoor worden vaak zelf bedacht, zoals de boeren die hun gedoode koeien ging vergiftigen om zo de Marsh Pride te vermoorden. Marsh pride is een groep leeuwen die snachts, zoals elke leeuw, op zoek gaan naar een prooi. Tergelijke tijd laten de boeren hun groep koeien grazen, en komt deze groep koeien altijd met een minder aantal terug dan gegaan. Door de oplossing van de boeren zijn er nu een aantal leeuwen dood… Dit is eigenlijk een overhaaste generalisatie want denk er eens aan om de koeien op een ander tijdstip te laten grazen, dan zijn alle problemen al opgelost, concludeerde Jonathan Scott.

Een ander veel voorkomend probleem zijn de nachttripjes die Trophy hunting maken, hierbij doden ze grote wilde dieren om hiermee te pronken. In Afrika wordt dit gedaan en is een vergunnin voor z’n nachttripje is legaal. Amerika is een van de landen die het ook goedkeurd. Ook hier worden uiteraard al protesten voor gevormd, een oplossing is een lijst met bedeigde diersoorten waar niet meer op gejaagd mag worden.

Als laaste zijn de stopers, deze mensen doden snachts grote wilde dieren om te verkopen. Ze nemen hierbij de delen van een dier mee waarmee ze veel kunnen verdienen. Vooral in Azie is de vraag naar deze delen van de begreigde diersoorten nog erg hoog. Er zijn zo ook bijvoorbeeld de slagtanden van een olifant die mensen heilig zien en dus willen hebben…

dier

jaar

olifant zwarte neushoorn leeuw giraf cheeta
1960 1 300 000 100 000 200 000 300 000 40 000
2000 600 000 7000 25 000 140 000 20 000
2015 400 000 3050 15 000 80 000 7000

dit zijn de achteruit gaande getallen per diersoort…

de oplossingen voor het probleem zijn onder andere, de mensen laten weten hoe erg het is als er zoveel dieren uitsterven. De heirbij genoemde koeien op een ander tijdstip laten grazen en goed getrainde honden het vee in te gaten laten houden.

of terwijl de beolking moet betrokken worden in de strategie.

Toelichting 4 kwaliteitsaspecten

1. Informatie

 • De kernideeën ontbreken.
  Bijvoorbeeld: De drie problemen(het mens-dier conflict, trofeejagen en stroperij) worden wel genoemd, maar het is heel onduidelijk wat ze inhouden. Het mens-dier conflict wordt niet algemeen toegelicht (wat? waarom?) maar enkel geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld.
 • Er is belangrijke aanvullende informatie uit de bronnen die ontbreekt in de tekst of die niet duidelijk naar voren komt.
  Bijvoorbeeld: Er is geen info over oplossingen voor de stroperij. Informatie omtrent de oplossingen voor het trofeejagen en het mens-dier conflict is aanwezig in de tekst, maar is niet duidelijk uitgewerkt.
 • De tekst bevat irrelevante informatie. De irrelevante informatie bemoeilijkt bovendien het tekstbegrip.
  Bijvoorbeeld: het verhaal over de Marsh Pride, Jonathan Scott (wie is dit?).
 • De tekst bevat geen foutieve informatie.

2. Integratie

 • Integratie van de bronnen is heel zwak.
 • De tekst heeft geen overkoepelend thema.
 • De informatie wordt bron per bron gepresenteerd.
 • Er worden geen verbanden gelegd tussen de verschillende bronnen.
  Bijvoorbeeld: De bron met een tabel met cijfermateriaal wordt in de tekst geplakt zonder enige toelichting. Er worden geen verbanden gelegd met de rest van de tekst.

3. Samenhang

 • Zowel de inhoudelijke samenhang (coherentie) als de vormelijk samenhang (cohesie) zijn heel zwak.
 • De tekst vertoont weinig tot geen inhoudelijke samenhang. Er is geen duidelijke redeneerlijn. Hierdoor is de tekst heel moeilijk te volgen. Je weet als lezer niet waar de tekst heengaat.
  Bijvoorbeeld: De inleiding lijkt aan te kondigen dat de tekst gaat over het mens-dier conflict, terwijl een groot deel van de tekst gaat over trofeejagen en stroperij.
  Bijvoorbeeld: Pas in de derde alinea wordt vermeld dat het om bedreigde dieren in Afrika gaat.
 • De tekst is niet correct verdeeld in alinea’s.
  Bijvoorbeeld: De eerste twee alinea’s gaan over het mens-dier conflict, vervolgens gaat het over andere problemen en dan in de laatste alinea gaat het weer over het mens-dier conflict.
 • Er wordt weinig gebruik gemaakt van ondersteunende cohesie-elementen.
  Bijvoorbeeld: een ander, als laatste.
 • De inleiding is zwak.
  Bijvoorbeeld: Op basis van de inleiding heb je als lezer geen goed beeld van wat er verder in de tekst gaat volgen. De inleiding is heel verwarrend.
 • Er is geen echt slot.
  Bijvoorbeeld: De tekst wordt niet afgesloten met een conclusie. De laatste alinea bevat oplossingen voor slechts 1 van de 3 problemen die in de tekst besproken worden.
 • Er is geen titel.

4. Taal

 • Heel veel taalfouten (zowel spellings- als grammaticafouten).
 • Zinsconstructie en woordgebruik zijn heel zwak.
 • Stijl is zwak.
 • Interpunctie is zwak.
  Bijvoorbeeld: onnodig gebruik van ..

Klaar met het bekijken van deze toelichtingen? Ga verder met de volgende stappen van de feedback.