Feedback (FTA2) – Toelichting 2 (37,5)

Bedreigde Afrikaanse dieren.

Na aanleiding van de vele Afrikaanse bedreigde diersoorten is er na gegaan wat de oorzaak is en wat er verbeterd zou kunnen worden.

Leeuwen van beroemde Marsh Pride troep (Kenia) vergiftigd

De Britse openbare omroep BBC volgde jarenlang (1996-2008)de Keniaanse leeuwenfamilie Marsh Pride voor het razend populaire programma „Big Cat Diary”.

Boeren vonden ’s ochtends hun dieren dood terug. Om ervoor te zorgen dat de leeuwen terug zullen komen om de koekarkassen verder op te eten, spuiten de boeren gitig pesticide over de koekarkassen.

De bedreigde leeuwen zijn hier de dupe van.

De autoriteiten doen hun ogen dicht en laten de boeren hun gang gaan.

De dood van Cecil brengt geen verandering te weeg

Helaas wordt er op de dag van vandaag nog steeds aan trophy hunting gedaan. Trophy hunting is een legale jacht op wilde dieren waarvan de overblijfselenzelf worden meegenomen.

Ook na de dood van de leeuw Cecil, die tijdens een jachttripje eind 2015 in Zimbabwe door de Amerikaanse tandarts Walter Palmer, werd neergeschoten is niet veel veranderd.

Populatie wilde Afrikaanse dieren: recente cijfers

De populatie wilde dieren in Afrika neemt behoorlijk af als gevolg van de stroperij, trofeejagers en het conflict met de lokale bevolking, zo blijkt uit recente cijfers.

Zo is de olifant van 1.300.000 aantallen in 1960 afgenomen tot 400.000 in het jaar 2015.

Stroperij is big business

Stropen van wilde dieren is een grote bedreiging voor het voortbestaan van vele soorten.

Vooral in Azië is er vraag naar producten van bedreigde dieren. In China en Vietnam is er vooral bijgeloof dat dit helpt tegen ziektes.

Samenvatting wetenschappelijk rapport African Wildlife Foundation: technieken om mens-dier conflict terug te dringen

Uit het wetenschappelijk rapport van African Wildlife Foundation blijkt dat de Afrikaanse wilde dieren zich vooral aan de rand van de beschermde natuurgebieden bevinden. Vlak naast de lokale bevolking.

Onderzoekers volgden verschillende projecten om het conflict tussen mens en dier te verminderen. Succesvolle technieken worden toegepast in de praktijk.

Als gevolg doodden de boeren 80% minder wilde dieren.

Dus lokale bevolking betrekken en actief inschakelen in het toerisme en natuurbehoud heeft zeker effect, zo worden ze zich bewust van het belang van het behoud van de natuur en de wilde dieren.

Toelichting 4 kwaliteitsaspecten

1. Informatie

 • De kernideeën ontbreken of komen niet duidelijk naar voren in de tekst.
  Bijvoorbeeld: De tekst bevat informatie over de drie bedreigingen (mens-dier conflict, trofeejagen en stroperij), maar deze informatie is heel onduidelijk. Het is voor de lezer niet duidelijk wat de 3 bedreigingen nu precies inhouden. Dit komt omdat er letterlijk losse zinnen uit de bronnen gekopieerd zijn.
 • Er is belangrijke aanvullende informatie uit de bronnen die ontbreekt in de tekst of die niet duidelijk naar voren komt.
  Bijvoorbeeld: Er is geen informatie over oplossingen voor de stroperij en het trofeejagen. Informatie omtrent oplossingen voor het mens-dier conflict zijn heel vaag en onvolledig.
 • De tekst bevat irrelevante informatie. De irrelevante informatie bemoeilijkt bovendien het tekstbegrip.
  Bijvoorbeeld: “De Britse openbare omroep BBC volgde jarenlang de Keniaanse leeuwenfamilie Marsh Pride voor het razend populaire programma “Big Cat Diary”.”
 • De tekst bevat geen foutieve informatie, maar dit komt enkel omdat de tekst bestaan uit gekopieerde zinnen uit de bronnen.

2. Integratie

 • De bronnen zijn niet geïntegreerd.
 • De tekst heeft geen overkoepelend thema.
 • De informatie wordt bron per bron gepresenteerd.
  Bijvoorbeeld: De tekst bestaat uit een aaneenschakeling van stukjes die gekopieerd zijn uit de bronnen. Per bron wordt de titel gegeven met daaronder een beetje informatie.
 • Er worden geen verbanden gelegd tussen de verschillende bronnen. De bronnen worden volledig los van elkaar gepresenteerd.

3. Samenhang

 • Zowel de inhoudelijke samenhang (coherentie) als de vormelijk samenhang (cohesie) zijn heel zwak.
 • De tekst vertoont weinig tot geen inhoudelijke samenhang. Er is geen duidelijke redeneerlijn. De tekst bestaat uit losse elementen die zijn samengevoegd.
 • De tekst is niet correct verdeeld in alinea’s.
  Bijvoorbeeld: Voor bijna elke nieuwe zin wordt een alinea gestart.
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van ondersteunende cohesie-elementen.
  Bijvoorbeeld: geen gebruik van woorden zoals “ten eerste”, “ook”, “tot slot”.
 • De inleiding is zwak.
 • Er is geen slot.
 • De titel is te algemeen en vaag.

4. Taal

 • Weinig taalfouten, maar dit komt doordat de meeste zinnen letterlijk uit de bronnen gekopieerd zijn.
 • Zinsconstructie, woordgebruik, stijl en interpunctie zijn ok, maar dit komt ook doordat de zinnen letterlijk uit de bronnen zijn overgenomen.

Klaar met het bekijken van deze toelichtingen? Ga verder met de volgende stappen van de feedback.