Feedback (FTA2) – Toelichting 1 (50)

Bedreigde Afrikaanse wilde dieren

In Afrika zijn er veel bedreigde diersoorten. Er wordt nog steeds veel gedaan aan trophy hunting, ook wel trofee jagen, maar ook veel wilde dieren verliezen het leven door stropers.

Een van de meest bedreigde diersoorten is toch wel de leeuw. Er wordt niet alleen veel op de leeuwen gejaacht voor trophy hunting maar ook omdat de leeuwen het vee van de boeren vermoorden natuurlijk als eten en de boeren hier uiterraard niet blij mee zijn. Een van de meest bekende acties is toch wel die op de Marsh Pride troep in Kenia. Deze troep werd jaren lang gefilmd voor het beroemde BBC programma “Big cat diary”. Deze troep viel ’s nachts, als de koeien kwamen grazen in het natuurreservaat, aan. De boeren waren er niet blij mee toen ze de volgende dag hun dode dieren terugvonden en goten giftige pesticide over de koekarkassen, wetende dat de leeuwen terug zouden komen. Drie leeuwen lieten hierdoor het leven. De rest kon gelukkig nog gered worden door de dierenartsenteam van het Masai Mara reservaat. Er is onderzoek gedaan of het niet allemaal opgelost kan worden dit soort conflicten, en er zijn uiteindelijke meerdere oplossingen uitgekomen zoals:

 • De plaats en het tijdstip dat het vee buiten graast
 • Vee bewaken door speciaal getrainde honden
 • Lokale bevolking betrekken en actief inschakelen in het tourisme en natuurbehoud

Er ontstond nog meer wereldwijde verontwaarding na de dood van de bekende leeuw Cecil uit Zimbabwe. Cecil werd gedood voor trophy hunting door een Amerikaanse tandarts. Dit shockte heel veel mensen en zorgde ervoor dat ook veel beroemdheden in opstand kwamen tegen trophy hunting. Maar het was tevergeefs. Nog steeds is het legaal om naar Afrika te gaan en daar een jachtsvergunning aan te vragen en dan daar op dieren te gaan jagen om deze vervolgens als trofee mee naar huis te nemen.

Nog een van de grote redenen dat er gejaagd wordt op wilde dieren is vanwege stroperij, wat een grote industrie is. Bepaalde lichaamsdelen van deze dieren worden voor hoge sommen geld verkocht als medicijnen, sieraden en ga zo maar door.

Door al deze jachttochten is het aantal wilde dieren in Afrika enorm gedaald en wel met meer dan 50%.

Al me al kunnen wij dus concluderen dat er op heel veel verschillende manieren gejaagd wordt en dat dit om meerdere redenen gedaan wordt.

Toelichting 4 kwaliteitsaspecten

1. Informatie

 • De kernideeën komen niet duidelijk naar voren.
  Bijvoorbeeld: Het mens-dier conflict wordt omschreven aan de hand van een voorbeeld in plaats van het probleem meer algemeen en helder te schetsen.
 • Er is belangrijke aanvullende informatie uit de bronnen die ontbreekt in de tekst of niet duidelijk naar voren komt.
  Bijvoorbeeld: Er is geen duidelijke informatie over oplossingen voor het trofeejagen en het stropen.
  Bijvoorbeeld: De oplossingen voor het mens-dier conflict zijn letterlijk gekopieerd uit de bronteksten en worden niet toegelicht. Deze informatie is niet duidelijk voor iemand die de bronnen niet heeft gelezen.
 • De tekst bevat irrelevante informatie.
  Bijvoorbeeld: De Marsh Pride is een troep die jarenlang werd gefilmd voor het beroemde BBC programma “Big Cat Diary” en een deel van de leeuwen kon gered worden door het dierenartsenteam van het Masai Mara reservaat.
 • De tekst bevat geen foutieve informatie.

2. Integratie

 • Integratie van de bronnen is zwak.
 • De tekst heeft geen duidelijk overkoepelend thema.
 • De informatie wordt grotendeels bron per bron gepresenteerd.
 • Er worden weinig verbanden gelegd tussen de verschillende bronnen.
  Bijvoorbeeld: Voorlaatste alinea die uit 1 bestaat, komt uit 1 bepaalde bron en staat volledig los van de andere alinea’s.
  Bijvoorbeeld: Er is wel een poging gedaan om twee bronnen aan elkaar te koppelen, de oplossingen voor het mens-dier conflict worden bijvoorbeeld wel gekoppeld aan de informatie omtrent dit conflict.

3. Samenhang

 • Zowel de inhoudelijke samenhang (coherentie) als de vormelijke samenhang (cohesie) zijn heel zwak.
 • De inhoudelijke samenhang is zoek, er is geen duidelijke redeneerlijn.
  Bijvoorbeeld: De tekst start in de inleiding met trofeejagen en stroperij, vervolgens gaat de eerste alinea over het mens-dier conflict, daarna volgt dan toch de informatie over trofeejagen en stroperij.
 • De tekst is niet volledig correct verdeeld in alinea’s.
  Bijvoorbeeld: De voorlaatste alinea bestaat uit slechts uit 1 zin.
 • Er wordt wel goed gebruik gemaakt van ondersteunende cohesie-elementen. De inhoudelijke samenhang is echter zo zwak dat de vormelijke ondersteunende elementen niet tot zijn recht komen.
  Bijvoorbeeld: goede cohesie-elementen: niet alleen … maar ook, nog een van de redenen, al met al.
 • De inleiding is zwak.
  Bijvoorbeeld: Op basis van de inleiding heb je als lezer geen goed beeld van wat er verder in de tekst gaat volgen. Het lijkt alsof de tekst gaat over trofeejagen en stroperij.
 • Het slot is heel zwak.
  Bijvoorbeeld: Het slot is heel algemeen en vaag.
 • De titel is zwak. De titel is te algemeen.

4. Taal

 • Enkele taalfouten, voornamelijk spelling.
  Bijvoorbeeld: gejaacht, uiterraard, jaren lang, tourisme, verontwaarding
 • Zinsconstructie en woordgebruik zijn eerder zwak. Sommige zinnen lezen stroef en de tekst bevat ook stukken tekst die letterlijk uit de bronnen gekopieerd zijn.
  Bijvoorbeeld: “Er wordt niet alleen veel op de leeuwen gejaagd voor trophy hunting, maar ook omdat de leeuwen het vee van de boeren vermoorden natuurlijk als eten en de boeren hier uiteraard niet blij mee zijn.”
  Bijvoorbeeld: De oplossingen voor het mens-dier conflict zijn gekopieerd uit de bronnen.
 • Stijl is ok, maar kan beter.
  Bijvoorbeeld: “… voor hoge sommen geld verkocht als medicijnen, sieraden en ga zo maar door”
 • Interpunctie is ok.

Klaar met het bekijken van deze toelichtingen? Ga verder met de volgende stappen van de feedback.