Feedback (FTR1) – Toelichting 2 (100)

De situatie van bedreigde Afrikaanse wilde dieren
De aantallen van de bijzondere Afrikaanse wilde dieren dalen elk jaar. Wilde dieren zoals neushoorns, olifanten en cheetas lopen gevaar door een aantal factoren.

De plaatselijke bevolking heeft last van de wilde dieren. Ze vernielen de landbouw grond en doden het vee. Dit wordt het mens dier conflict genoemd. De bevolking neemt het heft in eigen handen en maakt gebruik van een uitschakelingsaanpak, dat is simpel gezegd het doelbewust doden van de wilde dieren. Omdat de aantallen van deze immidels bedreigde wilde dieren flink dalen worden er oplossingen gezocht voor dit conflict. Zoals het beter beheren van het vee, de bevolking bewust maken van het probleem en de bevolking inzetten als beschermers van de natuur en de dieren.

Ook lopen de dieren gevaar door de zogenaamde troffeejacht. Hierbij worden grote wilde dieren gedoodt om vervolgens gebruikt te worden als troffee. De regering verkoopt dure vergunningen voor de troffeejacht aan rijke buitenlanders. Het geld wat hier aan wordt verdiend zou voor ‘natuurbehoud’ worden ingezet maar meestal komt het bij de verkeerde persoon terecht en wordt het niet gebruikt om de dieren en hun leefomgeving te beschermen.

In 2015 was er een groot schandaal toen de Amerikaanse tandarts Walter Palmer de leeuw Cecil doodde tijdens een jachttripje in Zimbabwe. Dit leidde tot veel verontwaarding van de hele wereld over de troffeejacht industrie. Maar er is maanden later nog steeds niks veranderdt. De vergunningen worden nog steeds verkocht en import van de dieren naar de VS is nog steeds toegestaan.

Tot slot komt stroperij nog steeds voor. De stropers zijn goed georganiseerde bendes die bedregde wilde dieren afmaken en vervolgens worden de delen van die dieren verkocht op de zwarte markt. De stropers zijn onderdeel van grote misdaadnetwerken en hebben veel middelen om de dieren te doden en te verkopen zonder dat ze gepakt worden door de rangers. Bepaalde lichaamsdelen worden voor veel geld verkocht. Vooral in Azië is er veel vraag naar bepaalde lichaamsdelen van bepaalde met uitsterven bedreigde diersoorten.

Toelichting 4 kwaliteitsaspecten

1. Informatie

 • De kerninformatie uit de bronnen is aanwezig in de tekst.
 • De kernideeën zijn wel niet heel duidelijk en volledig uitgelegd.
  Bijvoorbeeld: De 3 bedreigingen voor wilde dieren zijn aanwezig maar kunnen helderder omschreven worden (bv.wat is de context van het mens-dier conflict? waarom worden bepaalde lichaamsdelen van wilde dieren voor veel geld op de zwarte markt verkocht?).
 • Er is belangrijke aanvullende informatie uit de bronnen niet voldoende duidelijk verwerkt in de tekst.
  Bijvoorbeeld: 
  De info over de oplossingen is onvolledig en vaag, bv. “beter beheren van vee en de bevolking bewust maken”; wat houdt dat in?
  Bijvoorbeeld: “import van trofeëen is nog steeds toegestaan”: dit houdt in dat het verbieden van import in de VS een oplossing zou zijn, maar dit komt niet duidelijk naar voren in de tekst.
 • De informatie is grotendeels relevant. De elementen die minder relevant zijn, zijn niet storend voor het begrip.
  Bijvoorbeeld: 
  Minder relevante info: “De Amerikaanse tandarts Walter Palmer dodde in 2015 de leeuw Cecil tijdens een jachttripje in Zimbabwe.”
 • De informatie is grotendeels correct. De elementen die niet volledig correct zijn, zijn niet storend voor het begrip.
  Bijvoorbeeld: 
  De uitschakelingsaanpak is het doelbewust doden van wilde dieren door de regering (niet door de bevolking zelf zoals in de tekst gezegd wordt). Ook de lokale bevolking doodt wilde dieren tijdens het mens-dier conflict, maar dit wordt niet “uitschakelingsaanpak” genoemd. 

2. Integratie

 • Poging tot integratie van de bronnen.
 • De tekst heeft een overkoepelend thema, al kan dat duidelijker naar voren worden gebracht.
  Bijvoorbeeld: 
  Het overkoepelend thema wordt aangekondigd in de inleiding, maar dit is wel vrij vaag.
 • De bronnen zijn niet volledig geïntegreerd in een nieuwe structuur. De tekst is eerder een samenvoeging van samenvattingen van de verschillende bronnen (dan een echte synthese).
 • Er is één (moeilijk te integreren) bron die niet geïntegreerd wordt in de tekst.
  Bijvoorbeeld: Tabel met cijfermateriaal over de bedreigde dieren wordt niet verwerkt.

3. Samenhang

 • Zowel de inhoudelijke samenhang (coherentie) als de vormelijke samenhang (cohesie) zijn redelijk goed.
 • De inhoudelijke samenhang is vrij goed, maar kan beter.
 • Er is een redeneerlijn waardoor de informatie in de tekst goed te volgen is.
 • Maar de overgangen tussen de alinea’s zijn soms vrij bruusk.
 • De alinea-indeling is grotendeels correct, maar niet volledig.
  Bijvoorbeeld: De vierde alinea hoort inhoudelijk bij de derde.
 • Er worden ondersteunende cohesie-elementen gebruikt.
  Bijvoorbeeld: 
  zoals, ook, tot slot
 • De tekst heeft ook een poging tot inleiding. De inleiding is echter kort en vaag. Ze kan beter toegespitst worden op het thema van de tekst.
 • Het slot ontbreekt.
 • De titel is correct maar vaag.

4. Taal

 • De tekst bevat een aantal taalfouten, al zijn ze niet heel storend.
  Bijvoorbeeld: 
  landbouw grond, mens dier conflict, worden gedoodt, er is verandert
 • De zinsconstructie is ok.
 • Woordkeuze is ok, maar kan beter.
 • Stijl is ok.
 • Interpunctie is overwegend correct.

Klaar met het bekijken van deze toelichtingen? Ga verder met de volgende stappen van de feedback.