Feedback (FTA2) – Toelichting 1 (87,5)

Iedereen weet dat er bedreigde diersoorten zijn maar toch wordt er nog niet genoeg aan gedaan om het op te lossen. Sinds 1960 is het aantal Afrikaanse dieren per soort met wel honderd duizenden dieren verminderd. Dit komt onder andere door het stropen, boeren die hun vee beschermen en het trofeejagen.

Stropers verdienen veel geld met het jagen op dieren. Tegenwoordig zijn stropers geod georganiseerd en zwaar bewapend. Het zijn grote misdaad netwerken die beschikken over nachtkijkers en zelfs helikopters om de rangers, die de dieren proberen te beschermen, te ontlopen. ivoren hoorns, slagtanden en vachten worden voor veel geld verkocht. Vooral in Azië is de vraag naar deze producten heel groot omdat ze daar veel geloven dat deze producten genezende krachten hebben.

Veel boeren zijn ook een gevaar voor de wilde dieren. Een aantal boeren die hun koeien in een reservaat hebben laten grazen verloren hun koeien door groep leeuwen. De boeren hebben de karkassen van hun dode koeien met gif overgoten waardoor de leeuwen die terug kwamen vergiftigt werden en er een aantal omkwamen. Dit gebeurde omdat autoriteiten het toe laten dat de boeren s’nachts hun koeien laten grazen in de reservaten waar de leeuwen rond lopen.

Trofee jagers kiezen van te voren een groot wild dier die ze vervolgens opjagen. Wanneer ze dit lukt nemen ze een trofee mee van het gedode dier. In veel Afrikaanse landen is dit toegestaan. Door corruptie word het geld niet naar de natuurbehoudsprojecten gestuurd om de overige dieren beter te beschermen maar in eigen zak gestoken. veel beroemdheden waaronde Leonardo DiCaprio, Nicole Kidman, en de Britse prinsen William en Harry hebben campagnes opgericht.

Dit kan allemaal voorkomen worden. the African Wildlife Foundation heeft verschillende technieken bedaacht om de bedreigde diersoorten te helpen.

 • Het veebeheer moet beter geregeld worden door middel van bijvoorbeeld speciale tijden af te spreken waarop het vee mag grazen.
 • Honden inzetten om het vee te beschermen.
 • De lokale bevolking betrekken in het toerisme zodat ze zelf hun best gaan doen om de dieren te beschermen

Ook zou het westen meer dieren op de bedeigde diersoorten lijst kunnen zetten zodat trofee jagen op deze dieren illegaal word.

Toelichting 4 kwaliteitsaspecten

1. Informatie

 • De kerninformatie uit de bronnen is aanwezig in de tekst. De meeste kernideeën worden bondig maar duidelijk en volledig omschreven. Een deel van de informatie kan duidelijker toegelicht worden.
  Bijvoorbeeld: Stroperij en trofeejagen worden duidelijk omschreven.
  Bijvoorbeeld: De informatie omtrent het mens-dier conflict wordt omschreven aan de hand van een voorbeeld in plaats van dat het probleem meer algemeen en helder geschetst wordt.
 • De tekst bevat de nodige belangrijke aanvullende informatie. Een deel van die informatie komt wel niet duidelijk genoeg naar voren in de tekst.
  Bijvoorbeeld: De oplossingen voor het mens-dier conflict en het trofeejagen komen aan bod, maar de oplossingen worden niet duidelijk gekoppeld aan het probleem.
 • De tekst bevat irrelevante informatie.
  Bijvoorbeeld: de anekdote van de vergiftigde leeuwen, “veel beroemdheden waaronder Leonardo DiCaprio, Nicole Kidman, en de Britse prinsen William en Harry hebben campagnes opgericht”.
 • De informatie is correct.

2. Integratie

 • Poging tot integratie van de bronnen.
 • De tekst heeft een overkoepelend thema.
  Bijvoorbeeld: Het overkoepelend thema wordt aangekondigd in de inleiding.
 • Er worden verbanden gelegd tussen de bronnen, maar die verbanden komen niet duidelijk naar voren.
  Bijvoorbeeld: In de laatste alinea worden de oplossingen samengebracht. Alleen is het niet duidelijk voor welk probleem dit oplossingen zijn.
 • Alle bronnen zijn verwerkt in de tekst.

3. Samenhang

 • Zowel de inhoudelijke samenhang (coherentie) als de vormelijke samenhang (cohesie) zijn vrij goed, maar kunnen beter.
 • Er is een redeneerlijn waardoor de informatie in de tekst redelijk goed te volgen is. Maar de inhoudelijke samenhang is niet altijd correct.
  Bijvoorbeeld: De inhoud van de laatste alinea is niet duidelijk voor de lezer. In deze alinea worden de oplossingen genoemd, maar het is niet duidelijk voor welk probleem dit oplossingen zijn.
 • De alinea-indeling is correct.
  Bijvoorbeeld: Elke alinea behandelt een subthema.
 • Er worden ondersteunende cohesie-elementen gebruikt, maar dit is wel beperkt.
  Bijvoorbeeld: ook, dus.
 • De inleiding is vrij goed.
 • Er is geen slot.
 • Er is geen titel.

4. Taal

 • De tekst bevat enkele taalfouten (voornamelijk grammatica).
  Bijvoorbeeld: (omdat ze daar) veel geloven dat, vergiftigt werden, door corruptie wordt het geld …
 • De zinsconstructie en woordkeuze zijn ok, maar kunnen beter.
 • Stijl is ok.
 • Interpunctie is ok.

Klaar met het bekijken van deze toelichtingen? Ga verder met de volgende stappen van de feedback.