Feedback (FTR1) – Toelichting 1 (87,5)

Bedreigde diersoorten Afrika

Op het moment zijn er ontzettend veel bedreigde diersoorten op de wereld. De dieren worden om wat voor reden dan ook afgeschoten of verkocht.

Vooral in Afrika is er sprake van bedreiging. De dieren worden afgeschoten, omdat ze jagen op vee. De boeren laten dit eigenlijk zelf toe, omdat ze hun vee ’s nachts laten grazen en de dieren jagen vooral ’s nachts. De boeren willen van de jagende beesten af en schieten ze af. Laatst heeft een groep leeuwen, bekend van het programma Big Cat Diary, een groep koeien aangevallen. De boeren kwamen daar de volgende dag achter en hebben de karkassen van de koeien volgespoten met pesticide. De leeuwen kwamen de volgende nacht terug en de volgende morgen waren er drie leeuwen dood.

Ook het jagen op de wilde dieren wordt een steeds groter probleem. We noemen dit ook wel trofeeënjacht, waarbij er reisjes worden georganiseerd om de leeuwen en andere dieren af te schieten en vervolgens mee te nemen naar huis. Meer dan de helft hiervan, eindigt in de VS. Veel beroemde Amerikanen pleitten voor een officiële erkenning van bedreiging, want als dat zo is, mogen de dieren ook niet meer meegenomen worden.

Stroperij is nog een voorbeeld van bedreiging, de dieren worden opgejaagd en alles wat ze hebben wordt ze afgenomen. De stropers nemen hun huid, slagtanden en vacht mee, dit alles om door te verkopen naar het buitenland. Vooral in Azië is er een grote vraag naar de producten van een diersoort, want die schijnen vaak helende krachten te hebben, het is vaak gewoon bijgeloof. Ivoor bijvoorbeeld wordt voor een grote som geld ingekocht. Daar worden sieraden en beeldjes van gemaakt.

Men is wel bezig om de bedreigde diersoorten beter te beschermen. Daarom zijn er drie grote aanpassingen gedaan:

 • Beter veebeheer: plaats en tijd van activiteiten
 • Vee bewaken met speciaal opgeleide honden
 • Lokale bevolking betrekken in toerisme en natuurbehoud

Ook de overheden moeten hun verantwoordelijkheden nemen en opkomen voor de dieren.

Conclusie, de bedreigde dieren nemen steeds meer af. In Afrika hadden we in 1960 nog 1,3 miljoen olifanten en dat zijn er nu nog maar 400.000, dat geldt ook voor de leeuw (200.000 -> 15.000). Zo kun je dus zien dat er goede bescherming moet zijn voor de dieren, maar dat men er al mee bezig is en hard hun best doet om de dieren te beschermen.

Toelichting 4 kwaliteitsaspecten

1. Informatie

 • De kerninformatie uit de bronnen is aanwezig in de tekst. De kernideeën worden bondig maar duidelijk omschreven.
  Bijvoorbeeld: De 3 bedreigingen voor wilde dieren worden genoemd en omschreven. Er is voldoende context om te begrijpen wat de problemen inhouden.
 • De meeste belangrijke aanvullende informatie uit de bronnen is aanwezig in de tekst. Een deel van deze informatie is wel niet voldoende duidelijk verwerkt in de tekst.
  Bijvoorbeeld: De informatie over de oplossingen voor het mens-dier conflict zijn redelijk vaag, bv. “de lokale bevolking betrekken in het natuurbehoud en toerisme “: wat houdt dit in?; de oplossingen zijn ook gewoon letterlijk uit de bronnen gekopieerd.
 • De informatie is grotendeels relevant. De elementen die minder relevant zijn, zijn niet storend voor het begrip.
  Bijvoorbeeld: Minder relevante info: de ankedote van de leeuwen uit Big Cat Diary.
 • De informatie is correct.

2. Integratie

 • Integratie van de bronnen is zwak.
 • De tekst heeft geen duidelijk overkoepelend thema.
 • De bronnen zijn niet volledig geïntegreerd in een nieuwe structuur. De tekst is eerder een samenvoeging van samenvattingen van de verschillende bronnen (dan een echte synthese).
 • Er worden weinig verbanden gelegd tussen de bronnen. Er wordt wel een poging gedaan om verbanden te leggen.
  Bijvoorbeeld: In het slot wordt de bron met het cijfermateriaal (van de teruglopende populaties) gekoppeld aan de inhoud van de andere bronnen.
 • Alle bronnen zijn verwerkt in de tekst.

3. Samenhang

 • Zowel de inhoudelijke samenhang (coherentie) als de vormelijke samenhang (cohesie) zijn ok, maar kunnen beter.
 • Er is een redeneerlijn waardoor de informatie in de tekst redelijk goed te volgen is. Maar de inhoudelijk samenhang is niet altijd correct.
  Bijvoorbeeld: In de vijfde alinea worden de oplossingen genoemd, maar het is niet duidelijk voor welk probleem dit oplossingen zijn.
 • De alinea-indeling is grotendeels correct, maar niet volledig.
  Bijvoorbeeld: De zesde alinea bestaat uit 1 zin.
 • Er worden ondersteunende cohesie-elementen gebruikt.
  Bijvoorbeeld: vooral, ook, nog een voorbeeld, conclusie.
 • De inleiding is zwak. De inleiding is kort en vaag.
 • Het slot is redelijk goed.
 • De titel is correct maar vaag.

4. Taal

 • De tekst bevat een aantal taalfouten, al zijn ze niet heel storend
 • De zinsconstructie en woordkeuze zijn ok, maar kunnen beter.
  Bijvoorbeeld: “de dieren worden om wat voor reden dan ook afgeschoten”.
 • Stijl is ok, maar kan beter.
 • Interpunctie is goed.

Klaar met het bekijken van deze toelichtingen? Ga verder met de volgende stappen van de feedback.