Feedback (FTA2) – Toelichting 2 (87,5)

Afrikaanse wilde dieren: met uitsterven bedreigd

Mens en dier gaan niet altijd even goed samen: terwijl jij misschien ’s avonds met je kat op de bank zit, vermoordt een stroper in Afrika een leeuw. Maar waar we bedreigde diersoorten vaak automatisch aan stropers linken, zijn er nog veel meer gevaren voor het Afrikaanse wilde dier.

De lokale bevolking
Wilde dieren leven vaak buiten of aan de rand van voor hen beschermde reservaten, dit zorgt ervoor dat ze dicht in de buurt komen van de lokale bevolking. Wanneer een Afrikaanse boer zijn vee laat grazen wordt er dus wel eens eens een koe gedood door een leeuw. Dit gebeurde bijvoorbeeld in Kenia toen leeuwen ’s nachts de koeien van een Masai familie doodden. Uit woede heeft de Masai-familie meerdere leeuwen om het leven gebracht door de karkassen van hun overleden vee te overgieten met vergif.
Er zijn inmiddels verschillende organisaties die ervoor willen zorgen dat de dieren met de lokale bevolking kunnen samenleven, zo worden er tips gegeven voor veebeheer en wordt het vee bewaakt met speciale honden.

Trophy hunters
Waarschijnlijk heb je het meegekregen in het nieuws: de Zimbabwaanse leeuw Cecil die vermoord is door een Amerikaanse tandarts. Omdat het zo groot in het nieuws werd gebracht lijkt het misschien een zeldzaamheid, maar het gebeurt vaker dan je denkt. In Afrika is er een hele business gericht op het aantrekken van toeristen die voor de lol jagen, dit zijn voornamelijk Amerikanen. Deze toeristen nemen vervolgens het schedel, de huid of een ander deel van het dier mee naar huis om dat daar ten toon te stellen, als een ‘trophy’ dus.

Bijgeloof
Dat de populatie Afrikaanse wilde dieren is sinds 1960 immens geslonken is, is voor een deel ook te wijten aan bijgeloof. Vooral in Azië leeft het geloof dat de hoorn van neushoorns een krachtig medicijn is voor diverse kwalen. Daarnaast worden er ontzettend veel olifanten geslacht om enkel hun slagtanden te bemachtigen, hier maken ze in sommige landen beeldjes van. In Azië hebben ze dus veel geld over voor ivoor en hoorns, dit maakt het voor stropers een lucratieve business.

Toelichting 4 kwaliteitsaspecten

1. Informatie

 • De kerninformatie uit de bronnen is aanwezig in de tekst. De kernideeën worden vrij duidelijk omschreven. Sommige informatie komt niet duidelijk naar voren in de tekst.
  Bijvoorbeeld: Het mens-dier conflict en trofeejagen worden deels toegelicht aan de hand van een voorbeeld. Maar dit wordt goed verwerkt in een meer algemene uitleg. Er is voldoende context om te begrijpen wat de problemen inhouden.
  Bijvoorbeeld: Het stropen komt niet voldoende duidelijk naar voren aangezien het eerst over “bijgeloof” gaat. Pas op het einde van de alinea wordt het duidelijk dat het over stropen gaat.
 • Er is belangrijke aanvullende informatie uit de bronnen die ontbreekt in de tekst.
  Bijvoorbeeld: De oplossingen voor trofeejagen en stroperij komen niet aan bod in de tekst.
 • De informatie is grotendeels relevant. De elementen die minder relevant zijn, zijn niet storend voor het begrip.
  Bijvoorbeeld: Minder relevante info: “de Zimbabwaanse leeuw Cecil di evermoord is door een Amerikaanse tandarts.”
 • De informatie is correct.

2. Integratie

 • Poging tot integratie van de bronnen.
 • De tekst heeft een overkoepelend thema.
  Bijvoorbeeld: Het overkoepelend thema wordt aangekondigd in de inleiding.
 • De tekst is eerder een samenvoeging van samenvattingen van de verschillende bronnen (dan een echte synthese). Maar er worden wel enkele verbanden tussen de bronnen gelegd.
  Bijvoorbeeld: De oplossingen voor het mens-dier conflict staan in een andere bron dan de toelichting wat het mens-dier conflict inhoudt, maar dit wordt in deze tekst wel aan elkaar gekoppeld.

3. Samenhang

 • Zowel de inhoudelijke samenhang (coherentie) als de vormelijke samenhang (cohesie) zijn vrij goed, maar kunnen beter.
 • Er is een redeneerlijn waardoor de informatie in de tekst vrij goed te volgen is.
 • Maar de overgangen tussen de alinea’s zijn soms vrij bruusk.
 • De alinea-indeling is correct.
 • Er worden weinig tot geen ondersteunende cohesie-elementen gebruikt.
  Bijvoorbeeld: Alle alinea’s volgen elkaar op als losstaande elementen; geen gebruik van woorden zoals “ten eerste”, “ook”, “tot slot”.
 • De inleiding is zwak.
 • Er is geen slot.
 • De titel is vrij goed.

4. Taal

 • Weinig taalfouten.
 • De zinsconstructie en woordkeuze zijn ok, maar kunnen beter. De schrijver geeft de informatie weer in zijn/ haar eigen woorden, maar sommige zinnen lezen stroef.
 • Stijl kan beter.
 • Interpunctie is goed.

Klaar met het bekijken van deze toelichtingen? Ga verder met de volgende stappen van de feedback.