Feedback (FTR1) – Toelichting 2 (62,5)

Steeds meer Afrikaanse dieren vinden de dood

De Afrikaanse dieren hebben het steeds moeilijker, de de populatie van de dieren lijdt vooral onder stroperij, trofeejagers en conflicten met de lokale bevolking.

tabel 1

In tabel 1 is te zien van het aantal geschatte geschatte wilde dieren op het Afrikaanse continent. Er is te zien dat de cijfers flink teruglopen.

Mens-dier conflict
Door de lokale bevolking worden onder andere leeuwen vergiftigd. Het territorium van de Marsh Pride (Kenia) bevindt zich aan de rand van het Masai Mara Nationaal natuurreservaat. ’s Nachts doden de leeuwen een aantal koeien van boeren, waardoor de boeren de leeuwen weer doden. De overheid houdt haar ogen dicht. Als de Masai families hun dieren overdag kunnen laten grazen en ze ’s nachts weghouden uit het gebied komen er minder dieren om.

De African Wildlife Foundation komt ook technieken om de conflicten tussen mens en dier terug te dringen. De African Wildlife Foundation volgden projecten die opgezet werden door NGO’s bij gemeenschappen in Kenia, Botswana en Zambia. En hebben daar met succes het mens-dier conflict teruggedrongen. Door onder andere beter veebeheer (de plaats en tijdstip van het grazen van het vee veranderen). Ook vee bewaken met speciaal opgeleide honden blijkt te helpen. Tenslotte is de lokale bevolking actief ingeschakeld in het toerisme en natuurbehoud en zij zijn zich veel bewuster van de natuur en de wilde dieren. Voor een duurzame oplossing moet de lokale bevolking betrokken worden in de strategie. En er is veel overleg tussen overheden en NGO’s nodig. Overheden moeten verantwoordelijkheid nemen en investeren in projecten.

Stropers
Stropers zijn grote groepen misdadigers die (bedreigde) dieren met zwaar geweld doden en vervolgens bepaalde lichaamsdelen voor veel geld verkopen. De stroperij is een hele grote bedreiging voor het voortbestaan van veel diersoorten. Stropers beschikken over veel middelen om de patroeillerende rangers te ontlopen. Vooral in Azië is er vraag naar producten van bedreigde dieren. Van ivoor van een slagtand wordt bijvoorbeeld een kostbaar juweel gemaakt.

Trofeejagers
Trofeejagen is een legale jacht op vooraf geselecteerde vaak grote wilde dieren. Waar de overblijfselen (huid, hoofd etc.) mee terug worden genomen naar het land waar de jager vandaan komt. Er zijn verschillende reisorganisaties die de jachten aanbieden, de overheid koopt jachtvergunningen op om zogenaamde ”natuurbehoudsprojecten te financieren” maar dit geld beland in de zakken van corrupte ambtenaren of eigenaren van privé reservaten. Leeuw Cecil werd tijdens zo’n jachttrip in Zimbabwe door een Amerikaanse tandarts doodgeschoten. Na haar dood is er niets veranderd. Na dit incident eisden veel celeberties dat de VS de dieren erkend als officieel bedreigd, want dan mogen de verkregen jachttrofeeën niet langer worden ingevoerd.

Toelichting 4 kwaliteitsaspecten

1. Informatie

 • De kernideeën komen niet duidelijk naar voren in de tekst.
  Bijvoorbeeld: Het mens-dier conflict wordt omschreven aan de hand van een voorbeeld in plaats van dat het probleem meer algemeen en helder geschetst wordt.
 • De belangrijke aanvullende informatie uit de bronnen is aanwezig in de tekst. De tekst bevat vrij veel informatie, maar die informatie is grotendeel letterlijk overgenomen uit de bronnen.
 • De tekst bevat irrelevante informatie.
  Bijvoorbeeld: “Het territorium van de Marsh Pride (Kenia) bevindt zich aan de rand van het Masai Mara Nationaal natuurreservaat.”
  Bijvoorbeeld: De African Wildlife Foundation volgde projecten die opgezet werden door NGO’s bij gemeenschappen in Kenia, Botswana en Zambia.
 • De tekst bevat geen foutieve informatie. De informatie in de tekst is dan ook grotendeels rechtstreeks uit de bronnen gekopieerd zonder enige verwerking.

2. Integratie

 • Integratie van de bronnen is zwak.
 • De tekst heeft geen duidelijk overkoepelend thema, al is er wel een poging gedaan.
  Bijvoorbeeld: De eerste twee zinnen van de tekst geven het thema aan, maar dit is heel beperkt.
 • De informatie wordt grotendeels bron per bron gepresenteerd.
 • Er worden bijna geen verbanden gelegd tussen de verschillende bronnen.
  Bijvoorbeeld: Elke bron wordt apart besproken zonder de informatie aan elkaar te linken. De twee bronnen over het mens-dier conflict worden wel onder elkaar geplaatst en dus thematisch gegroepeerd, maar er wordt in de ene alinea 1 oplossing genoemd (“dieren overdag laten grazen”) en dat wordt dan niet gekoppeld aan de daaropvolgende alinea met meerdere oplossingen, waaronder ook de eerste oplossing die dan anders verwoord wordt (“beter veebeheer”).

3. Samenhang

 • De inhoudelijke samenhang (coherentie) is redelijk, de vormelijke samenhang (cohesie) is zwak.
 • De inhoudelijke samenhang is redelijk, er is een redeneerlijn waardoor de tekst te volgen is.
  Bijvoorbeeld: In de inleiding worden de drie bedreigingen aangekondigd. In de tekst daarna komen die drie bedreigingen ook aan bod.
 • De tekst is grotendeels correct verdeeld in alinea’s, maar niet volledig.
  Bijvoorbeeld: De oplossingen voor het mens-dier conflict staan verspreid over twee alinea’s.
 • Maar de overgangen tussen de alinea’s zijn bruusk.
  Bijvoorbeeld: De 3 bedreigingen worden volledig los van elkaar besproken.
 • Er ontbreken ondersteunende cohesie-elementen.
  Bijvoorbeeld: Alle alinea’s volgen elkaar op als losstaande elementen; geen gebruik van woorden zoals “ten eerste”, “ook”, “tot slot”.
 • De inleiding is vrij zwak.
  Bijvoorbeeld: De inleiding kondigt het thema aan, maar op een zeer minimale manier.
  Bijvoorbeeld: De tabel met informatie wordt niet geïntegreerd in de inleiding, maar er gewoon boven geplakt.
 • Er is geen slot. De tekst stopt heel abrupt.
 • De titel is zwak.
  Bijvoorbeeld: De titel is weinig zeggend, geeft niet aan waar de tekst over zal gaan.

4. Taal

 • Enkele taalfouten.
 • Zinsconstructie en woordgebruik zijn zwak. De tekst bevat grote stukken tekst die letterlijk uit de bronnen gekopieerd zijn. De schrijver heeft weinig in zijn/haar eigen woorden geformuleerd. De zelf geschreven zinnen, zijn slordig.
 • Stijl is ok.
 • Interpunctie is ok.

Klaar met het bekijken van deze toelichtingen? Ga verder met de volgende stappen van de feedback.