Feedback (FTR2) – Toelichting 2 (75)

Bedreigde Afrikaanse dieren

Er is al eeuwenlang een conflict tussen mens en dier, vooral dieren die hun landbouw verpesteof vee doden. Mensen trekken ten strijde om hun kuddedieren en landbouwgewassen veilig te houden.

De dieren doden is volgens wetenschappes niet de beste manier om het overlast tegen te gaan. Zij publiceerden enkele ideeën die beter kunnen helpen, zoals tijdschema’s voor vee, waarin ze buiten de jachttijden van het roofdier komen. Ook opgeleide honden halen het overlast omlaag: 95 procent minder vee werd gedood, en 85 minder roofdieren aan de hand van boeren.

Maar er wordt niet alleen gedood door de bevolging voor bescherming: toeristen betalen grof geld om op een gigantisch dier te mogen schieten. Het effect van deze zogenoemde Trophy Hunters is goed te zien. Waren er in 1960 nog 1 300 000 olifanten, in 2015 waren het er nog maar 400 000. Zo ook het geval met neushoorns, die in dezelfde periode van een aantal van 100 000 naar een aantal van 3050. Leeuwen, giraffes en cheetas lijden er ook onder.

In de hele wereld wordt er met afschuw gereageerd op de toeristische jagers. Vooral na de dood van de bekende leeuw Cecil, die werd neergeschoten door de Amerikaan Walter Palmer.

In Afrika zijn de trofeejachten legaal, en worden er ook jachtentripjes georganiseerd. De benodigde vergunningen kosten wel wat, maar dat is voor het natuurbehoud, zegt de Afrikaanse regering, terwijl ze het geld al in eigen zak stoppen.

Maar niet alleen de regering profiteert van de jachten, ook de bevolking is blij met elk afgeschoten dier. Met het geld kunnen de inwoners ziekenhuizen, scholen en waterputten bouwen. En ze krijgen daarnaast allemaal vlees van de achtergebleven onderdelen van het dier.

Verscheidene bekendheden bekommeren zich erg om de dieren, en protesteren tegen de trofeeënjachten. Ze proberen sommige dieren te laten erkennen als bedreigd. Zo mogen de dierlijke lichaamsdelen niet meer ingevoerd worden in Amerika, en is het ook verboden om te jagen op deze dieren.

Het zijn overigens niet alleen de toeristen die zorgen voor de enorme afname van diersoorten. Professionele stropers zijn altijd op jacht, en het kan hun niks schelen of een dier bedreigd is of niet. Met professionele uitrusting en bewapening vermijden zij rangers die het gebied patrouilleren, en maken jacht op zeldzame dieren.

De lichaamsdelen die ze bemachtigen, worden verkocht op de markt. Vooral in Azië is er een groeiende vraag naar bedreigde diersoorten.

Toelichting 4 kwaliteitsaspecten

1. Informatie

 • De kernideeën komen aan bod, maar kunnen iets duidelijk toegelicht worden in de tekst.
  Bijvoorbeeld: De drie grote bedreigingen worden toegelicht. De omschrijving van het mens-dier conflict kan echter helderder.
 • De meeste belangrijke aanvullende informatie uit de bronnen is aanwezig in de tekst. Een deel van de informatie ontbreekt echter.
  Bijvoorbeeld: De informatie over oplossingen voor het trofeejagen is aanwezig; de informatie over oplossingen voor het mens-dier conflict is grotendeels aanwezig, maar enkele elementen ontbreken; een oplossing voor stropen komt niet duidelijk aan bod.
 • De tekst bevat irrelevante informatie.
  Bijvoorbeeld: “…neergeschoten door de Amerikaan Walter Palmer”, “met het geld kunnen de inwoners ziekenhuizen, scholen en waterputten bouwen en ze krijgen allemaal vlees van de achtergebleven onderdelen van het dier”.
 • De informatie is grotendeels correct. De elementen die niet volledig correct zijn, zijn niet storend voor het begrip.
  Bijvoorbeeld: De daling in de populatie (geïllustreerd met cijfers van teruglopende aantallen van bepaalde diersoorten) wordt in deze tekst toegeschreven aan het trofeejagen. In de bronnen wordt echter gezegd dat dit komt door zowel trofeejagen als stroperij en het mens-dier conflict.

2. Integratie

 • Poging tot integratie van de bronnen.
 • De tekst heeft geen duidelijk overkoepelend thema.
 • De informatie wordt grotendeels bron per bron gepresenteerd.
 • Er is een poging gedaan om informatie uit de bronnen aan elkaar te koppelen, maar dit is niet geslaagd.
  Bijvoorbeeld: De informatie uit een bepaalde bron die handelt over wat trofeejagen inhoud, wordt gekoppeld aan de informatie omtrent de dalende populatie wilde dieren uit een andere bron. Deze koppeling is echter fout aangezien de daling niet enkel toe te schrijven is aan trofeejagen.
 • Alle bronnen zijn geïntegreerd in de tekst.

3. Samenhang

 • Zowel de inhoudelijke samenhang (coherentie) als de vormelijke samenhang (cohesie) zijn zwak.
 • De inhoudelijke samenhang is zoek, er is geen duidelijke redeneerlijn.
  Bijvoorbeeld: Het is vrij onduidelijk waar de tekst naartoe gaat.
 • De tekst is niet correct verdeeld in alinea’s.
  Bijvoorbeeld: De informatie over het mens-dier conflict staat verspreid over 2 alinea’s.
  Bijvoorbeeld: De informatie over trofeejagen staat verspreid over 4 alinea’s.
  Bijvoorbeeld: De informatie over stroperij staat verspreid over 2 alinea’s.
 • Er ontbreken ondersteunende cohesie-elementen.
  Bijvoorbeeld: Alle alinea’s volgen elkaar op als losstaande elementen; geen gebruik van woorden zoals “ten eerste”, “ook”, “tot slot”.
 • De inleiding ontbreekt.
 • Er is geen slot. De tekst stopt heel abrupt.
 • Er is een titel maar die is vaag.

4. Taal

 • Enkele taalfouten (voornamelijk spelling). Het gaat voornamelijk om slordigheden.
  Bijvoorbeeld: verpeste, wetenschappes, bevolging, cheetas.
 • Zinsconstructie en woordgebruik zijn ok, maar kunnen beter. De zinnen lezen stroef.
  Bijvoorbeeld: “dieren die hun landbouw verpesten”.
 • Stijl is ok.
 • Interpunctie is ok.

Klaar met het bekijken van deze toelichtingen? Ga verder met de volgende stappen van de feedback.