Interventiestudies

Momenteel werken we aan de voorbereidingen van een serie interventiestudies. In de eerste studie, die plaats zal vinden in het voorjaar van 2018, zullen we het effect van verschillende typen feedback op de kwaliteit van een geschreven tekst en de indeling van het schrijfproces testen.

Mocht uw school interesse hebben in deelname aan deze studie dan kunt u contact met ons opnemen via info@liftwritingresearch.com.
We zijn op zoek naar een aantal vwo 4 klassen.

Wat houdt deelname in?

Bij deelname zullen we uw leerlingen in één week een korte cursus syntheseschrijven aanbieden. Leerlingen besteden in die week drie keer tweeënhalf uur aan ons schrijfonderzoek: op maandag, woensdag en vrijdag. Op maandag geven we hen een korte introductie over ons onderzoek en over syntheseteksten, daarna schrijven ze een eerste synthesetekst. Op woensdag krijgen ze feedback op die eerste tekst en schrijven ze een tweede tekst. Op vrijdag krijgen ze feedback op de tweede tekst en schrijven ze een derde en laatste tekst. Verschillende leerlingen ontvangen verschillende typen feedback, maar elke leerling krijgt op beide momenten feedback. Ook ontvangen deelnemende leerlingen een bioscoopbon als dank voor hun deelname.

We plannen het onderzoek voor de periode maart-april 2018. In die periode zouden we dus op maandag, woensdag en vrijdag langskomen bij u op school om aan de slag te gaan met uw leerlingen. We werken met laptops die we zelf meebrengen waardoor u geen computerlokaal ter beschikking hoeft te stellen: elk lokaal dat beschikt over een aantal stopcontacten is voor ons werkbaar. Wel hebben we op de laptops toegang tot het wifi-netwerk van uw school nodig.

We zijn voor deze fase van het onderzoek op zoek naar twee (of drie) volledige vwo 4 klassen leerlingen per school. Beide klassen nemen op alle drie de dagen deel: één groep voor de lunchpauze en één groep na de lunchpauze. Hier vindt u een flyer waarop alle belangrijke informatie nog eens terug te vinden is en die u eventueel kunt delen met uw collega’s.

LIFT interventie feedback