Interventiestudies

Binnen het project plannen we 2 interventiestudies waarin we de effecten testen van verschillende typen feedback en instructie op de schrijfprestaties van vwo-leerlingen om de leermethode zo effectief mogelijk te maken.

Interventie 1: Feedback op tekstkwaliteit – Feedback op schrijfproces

In het voorjaar van 2018 namen 3 scholen met enkele vwo 4 klassen deel aan onze eerste interventiestudie. We testten de effecten van enkele soorten feedback: feedback op de tekstkwaliteit van de synthesetekst en feedback op het schrijfproces van de synthesetekst.

De basis voor de feedback zijn tekstschalen en processchalen: voorbeelden van syntheseteksten en schrijfprocessen in oplopende volgorde. Deze schalen werden gecreëerd op basis van de resultaten van de nationale peiling.

Deelnemende leerlingen kregen feedback op hun eigen tekst of schrijfproces. Vervolgens konden ze hun eigen tekst of proces vergelijken met de voorbeelden op de schaal.

Output: The design and effect of two types of writing process feedback (presentation at Sig Writing Conference, August 2018, Antwerp)

Interventie 2: Feedback en instructie op het schrijfproces

In deze tweede interventiestudie (gepland voorjaar 2019) willen we het effect van feedback en bijkomende instructie op het schrijfproces nagaan.

Momenteel werken we aan de voorbereidingen van deze studie. We zijn op zoek naar een aantal vwo 4 klassen die willen deelnemen aan ons onderzoek. Mocht uw school interesse hebben in deelname aan deze studie dan kunt u contact met ons opnemen via liftproject@uantwerpen.be.

Wat houdt deelname in?

Bij deelname zullen we uw leerlingen in één week een korte cursus syntheseschrijven aanbieden. Leerlingen besteden in die week drie keer een dagdeel aan ons schrijfonderzoek: op maandag, woensdag en vrijdag. Op maandag geven we hen een korte introductie over ons onderzoek en over syntheseteksten, daarna schrijven ze een eerste synthesetekst. Op woensdag krijgen ze feedback of instructie op het schrijfproces van de eerste tekst en schrijven ze een tweede tekst. Op vrijdag krijgen ze feedback of instructie op de tweede tekst en schrijven ze een derde en laatste tekst.

We plannen het onderzoek voor de periode april-mei-juni 2019. In die periode zouden we dus op maandag, woensdag en vrijdag langskomen bij u op school om aan de slag te gaan met uw leerlingen. We werken met laptops die we zelf meebrengen waardoor u geen computerlokaal ter beschikking hoeft te stellen: elk lokaal dat beschikt over een aantal stopcontacten is voor ons werkbaar. Wel hebben we op de laptops toegang tot het wifi-netwerk van uw school nodig.

We zijn voor deze fase van het onderzoek op zoek naar twee (of drie) volledige vwo 4 klassen per school. Beide klassen nemen op alle drie de dagen deel: één groep voor de lunchpauze en één groep na de lunchpauze.

Interesse?

Uit ons vorig onderzoek bleek dat ruim 70% van de leerlingen op 1 week tijd (significant) betere teksten schreef. We bouwen verder op de feedback die we toen ontwikkelden.

Mocht uw school interesse hebben in deelname aan deze studie, contacteer ons dan gerust via liftproject@uantwerpen.be voor meer informatie.