Interventiestudies

Binnen het project plannen we 2 interventiestudies waarin we de effecten testen van verschillende typen feedback en instructie op de schrijfprestaties van vwo-leerlingen om de leermethode zo effectief mogelijk te maken.

Interventie 1: Feedback op tekstkwaliteit – Feedback op schrijfproces

In het voorjaar van 2018 namen 3 scholen met enkele vwo 4 klassen deel aan onze eerste interventiestudie. We testten de effecten van enkele soorten feedback: feedback op de tekstkwaliteit van de synthesetekst en feedback op het schrijfproces van de synthesetekst.

De basis voor de feedback zijn tekstschalen en processchalen: voorbeelden van syntheseteksten en schrijfprocessen in oplopende volgorde. Deze schalen werden gecreëerd op basis van de resultaten van de nationale peiling.

Deelnemende leerlingen kregen feedback op hun eigen tekst of schrijfproces. Vervolgens konden ze hun eigen tekst of proces vergelijken met de voorbeelden op de schaal.

Output: The design and effect of two types of writing process feedback (presentation at Sig Writing Conference, August 2018, Antwerp)

Interventie 2: Feedback en instructie op het schrijfproces

In deze tweede interventiestudie focussen we op het effect van feedback en bijkomende instructie op het schrijfproces. We gaan na of het geven van instructie (via model-video’s) een extra effect heeft bovenop de procesfeedback.

De interventie is momenteel lopende (mei-juni 2019).