Feedback op het schrijfproces

In het kader van de eerste interventiestudie ontwikkelden we niet alleen feedback op de kwaliteit van de synthesesteksten, maar ook op het schrijfproces.

Doel? Leerlingen inzicht doen krijgen in hoe hun tekst tot stand komt.

Leerlingen doorlopen enkele stappen waarin ze:

  • reflecteren op hun vorig schrijfproces
  • inzicht krijgen in hun eigen schrijfproces op basis van keystroke logging data (zowel numerieke als grafsiche info)
  • hun eigen schrijfproces vergelijken met voorbeelprocessen op de processchaal: voorbeelden van processen van leerlingen met eenzelfde of hogere score
  • doelen stellen voor het schrijven van een volgende synthesetekst

Hieronder vindt u een voorbeeld van een procesgrafiek waarmee leerlingen hun eigen proces kunnen vergelijken.

Na afloop van de studie zullen we volledig inzicht geven in het feedbackmateriaal.
Over een eerdere versie van het procesfeedbackrapport kunt u hier meer vinden.